Material

Färg består av:

 • ca 33% Bindemedel
  ämne som håller ihop färgskiktet och fäster mot underlaget t.ex. Linolja (tillsätts andra bindemedel än linolja är det inte en linoljefärg), Akrylat (vatten), Alkyld (olja), Hartser, Latex(gummi), Kautschuk, Vinyl, Polyuretan, Epoxi och Goodyears Pliolite/Pliotec(vatten). 
Bindemedel som: Är lämpligt för Ej lämpligt för
Olja Alkydfärg Akrylatfärg
Gummi Akrylatfärg Alkydfärg
Kautschuk Akrylatfärg Alkydfärg

Bindemedel av latextyp torkar genom avdunstning av förtunningsmedlet vatten.
Bindemedel av oljetyp torkar genom luftoxidation.

 • ca 35% Förtunnings - och Lösningsmedel
  Dessa används för att göra färgen lättflytande och avdunstar vid torkning/användning.
  Vattenburna är mest miljövänlig som t.ex. finns i Latexfärger.
  Organiska lösningsmedelsburna som Lacknafta. Skapar dock vissa miljöproblem varför man tagit fram en aromatfri lacknafta, kallad Alifatnafta. Förr förekom också terpentin.
   
 • ca 30% Pigment och Fyllmedel
  Pigment ger färgen dess kulör och täckförmåga. Består oftas av oorganiska jordpigment t.ex gula, bruna, röda och svarta Järnoxider, sot av typ Kimrök, vita metall pigmenten Titandioxid, Zinkfosfat som rostskydd och Zinkvitt för oljefärger. Tidigare användes också Blymönja, Blyvitt, Blykromat m.m. men har numera utgått beroende på miljöaspekter.

  Färg som inte innehåller pigment benämnes LACK!

  Fyllmedel förtjockar, förbättrar strykbarheten m.m. och består oftast av olika Karbonat- eller Silikatmineraler. 
   
 • ca   2% Tillsatsmedel - Fungisider
  t.ex. Mineralsalter, Fenoler, Paraffiner, Biocider m.m. som mjukgörare. Av miljöskäl har Bly och Kadmium tagits bort som mjukgörare. 

  Torkmedel (sickativ) påskyndar torkförloppet hos oljefärger.
  Konsistensmedel, oftas förtjockningsmedel för att förbättra färgens arbetsegenskaper.
  Emulgatorer utblandar pigmentet så att den blir homogen och stabil.
  Konserveringsmedel som innehåller något mögelhindrande ämne t.ex. 20% zinkvitt,  för vattenburna färger.

  Alkaliska färger behöver inte något särskilt bakteriedödande eller mögelhindrande ämne.
   

Färg för plåttak kan i stort indelas i: (och köpas av...)

 

Grupp 1, oljefärger - hårda, långsamt torkande färger:

Alkyd, Alkydolja och Linolja

Tät
och minst elastiska färgtypen. Kan bara målas på torra underlag som t.ex. torr gammal betong, plåt, gammalt trä. Bör ommålas inom 5-7 år! Innehåller stora mängder lösningsmedel.

Ryktet att oljefärg är förbjuden eller skall förbjudas är inte sant, men kan vara svår att få tag på då de flesta färgproducenterna (i Sverige) nu bara tillverkar s.k. vattenbaserade plastfärger ....

 

Grupp 2, plastfärger - mjuka, snabbt torkande färger:

Akryl, Latex och Lasyr

Mjuka elastiska färger som har mikroskopiska sprickor/porer, är i princip vattentäta men tillåter att porerna öppnas vid regn och stänger vid sol så att fukt kan tränga in. Kan ha lite svårt att ventilera ut fukten igen som t.ex. i  "Gore-Tex -material". Lämplig för ytor/material som kan innehålla eller avge fukt som ny betong, plåt och nytt trä. Bör ommålas inom 10 år! Färgerna kan vara lösningsmedelsburna med små mängder av starka lösningsmedel eller  vattenburna.

 

Inom Grupp 2  finns också något man kallar ALKALIRESISTENTA färger

Alkalisresistent färg är en akrylat med speciell pigmentering mot fortsatt oxidation innehållande bl.a. soda, ammoniak. Den kan stoppa den s.k. "förtvålningen" som kan uppträda på ny förzinkad plåt.

Man kan också tvätta med ett alkaliskt tvättmedel innehållande alkalier som t.ex. kaliumhydroxid, kalilut, kaustik soda, lutpulver, natriumhydroxid, natronlut som rengör  förzinkad plåt från t.ex. zinksalter som skapar "förtvålningen.

Exponerad, oxiderad gammal plåt, 2 till 5 år, har normalt inte detta fenomen. (Normalt gäller 2 år men för Norrland gäller kanske ända upp till 10 år)  

Råd: Först en (lin-) Oljefärg och sedan en något mer miljövänlig Akrylatfärg

  - Det går exempelvis att grunda med Olja, mellanmåla med Alkyd och täckmåla med Akrylat. Alltså först olja plus olja och sedan vatten, ej tvärtom!


Färgtyper för plåt:                          (ej nämnd = ej lämplig för plåttak)

Alkydfärg
Alkydfärgen kom på 1960-talet när atmosfären surnade och då rena oljefärger inte stoppade mot svavelnedfall från oljeeldning. Färgen är mer snabbtorkande än linoljefärg, dock tung att stryka ut. Ren alkydfärg innehåller förtunning som kan få färg att resa sig, även på gamla tak.

Alkydoljefärg
Alkydoljefärg är en kompromiss mellan oljefärg och alkyd. Den innehåller tallolja, sojaolja eller linolja som lösningsmedel. Färgen behöver inte omröras lika mycket då pigmentet inte sjunker till botten av färgburken, som t.ex. för linoljefärgen. Torkar snabbare än linoljefärg, låg alkalibeständighet varför alkalibeständig färg behövs på förzinkade ytor.

Färgen kan också göras vattenburen genom att alkydoljebindemedlet emulgeras(finfördelas) i vatten.

Alkrylfärg (vattenbaserad)
Vattenburen färg med t.ex. harts som bindemedel. Färgen finns också som lösningsmedelsburen, t.ex. Styrenakrylat.

Asfalt och dylikt
Asfalt och andra s.k. tätskikt som innehåller asfalt är ingen färg utan en tjockskiktsbeläggning och rekommenderas ej på plåttak. Asfalt flyter på riktigt varma sommardagar och passar bäst på vägar!

Blymönja, Pb3O4
Rött färgämne från bly som tillsammans med linolja skapade ett effektivt rostskydd. Utifrån miljö- och personaspekter bör ej bly användas mer beroende på blyets giftighet. Numera finns andra typer av mönja som ej innehåller bly. Mönjan skall vara fuktupptagande eller ha en barriärförmåga mot vatten och på så sätt skydda material mot korrosion.

Sedan 2010, tror många att det är förbjudet att använda blymönja. Det stämmer inte. Däremot är det inte tillåtet att sälja kemiska produkter som innehåller bly till allmänheten. För yrkesmåleriet gäller inga särskilda restriktioner.

Epoxi
En epoxiplast framställs från epoxiharts och en härdare. Epoxihartser är starkt allergiframkallande varför skyddsutrustning skall användas. Plasten är vattentät, har bra vidhäftningsförmåga och är alkalisäker.  Förekommer som grundfärg i fabrikslackerad plåt.

Hartsfärg
Färger med styrenakrylat eller kautschuk som bindemedel. Har god beständighet och god vidhäftning på metaller som zink, aluminium och koppar. Torkar snabbt då lösningsmedelshalten är hög.

Kautschukfärg (elastiskt gummibaserat)
Färg med vatten som lösningsmedel och där syntetmaterial saften från parakatschukträdet är bindemedel. Lättstruken och torkar snabbt.

Kimrök
Kol, svart färgämne i finfördelad form från ofullständig förbränning.

Lasyr
Genomsynlig färg med ringa täckförmåga för främst trä.

Latexfärg (gummibaserad)
Färg med vatten som lösningsmedel och där syntetmaterial latexsaften från gummiträdet är bindemedel. Lättstruken och torkar snabbt.

Linoljefärg
 

Linolja, kokt eller rå, är ej lösbar i vatten! När den torkat bildar den en solid hinna som är mycket tät!

Användes på grundmålad (svart)plåt med blymönja från 1700-talet och fram till 1960-talet.

Linolja är ett gammalt, minst 500 år, beprövat rötskydd och fäster bra på underlaget. Ytor målade med linolja och förtunnande med lacknafta behåller glans och finish. En del linolja och en del lacknafta ger en bra grundfärg/olja! Förr användes terpentin istället för lacknafta.

På västkusten i Sverige förekom det också att man tillsatte en del tran, en olja från t.ex. sill, val och säl.

Linolja kallpressas idag (1990). För att få fram 1 liter linolja behövs 4 kg linfrö. Linolja har en ljus kulör.

Tillsätts andra bindemedel än linolja är det inte en linoljefärg!

 • Rå linolja, är en kemisk blandning av mättade och omättade (kan binda syre) fettsyreestrar. Rå linolja behåller sin elasticitet under mycket lång tid. Lite felaktigt säger man att rå linolja aldrig torkar, vilket är en fördel om man tänker att plåt skall undermålas med linolja för rostskydd. Mot detta synsätt protesterar nuvarande linoljeproducenter som istället vill säga att den aldrig härdar och spricker.
 • Kokt linolja, "torkar" efter lång tid.
 • Standolja, som används vid takplåtsmålning är en kombination av rå och kokt linolja med tillsats för att få ökad glans. Normalt blandade plåtslagar´n själv sin färg med kimrök och linolja, men på 1960-talet kunde man också köpa en färdigblandad färg som hette Danbolin från International Färg AB, numera Akzo Nobel. Tyvärr innehöll färgen några giftiga tungmetaller och finns nu bara för undermålning av båtar.
 • Falsolja, för rostskydd och tätning i plåtfalser består förr av en del standolja och en del rå kallpressad linolja. Idag är linolja ersatt av t.ex. rapsolja!

Falsolja eller Falstätningsmedel?

Före 1980-talet fanns bara falsolja, linoljebaserat eller syntetisk baserat.
Den fungerade som ett kapillärskydd, inte som tätning mot stående vatten över falsen.
Tätningen kom till med kontinuerlig takmålning var femte till tionde år!

På 1980-talet infördes falstätningsmedel baserad på butylgummi som skulle fungera som tätningsmedel i falsen. Det har dock visats sig att den tätningen inte haft någon längre livslängd. Den håller inte heller tätt mot ett stående vattentryck, inte heller s.k. tätningskitt som börjades användas på 2010-talet.

Viktigast är att inte tillåta stående vatten över fals pga.
snöficka, isbildning, konstruktionsfel, felaktigt utförande av falsen m.m.

DEN ENDA FALS SOM HÅLLER TÄTT ÄR EN SVETSAD FALS!

 

 

Förslag till en falsolja som man kan göra själv:

40 % rå linolja + 50% kokt linolja + 5 % tran (tjockmedel) + 5 % krita (stabilisering)

eller 40 % rå linolja + 40 % kokt linolja + 20 % tran (tjockmedel)

Ofärgad linolja som egentligen aldrig "torkar" självtätar, gulnar med tiden och kritar, som lätt kan skrapas bort. Med inblandning av torkmedel -sickativ - kan linolja fås att torka snabbare och med 15-20% zinkvitt hindras mögel utomhus på trä. Tillsatts av pigment kan också få linolja att "torka" snabbare, t.ex. för användning till takplåtsmålning. Linolja kan förtunnas med lacknafta eller som förr med terpentin.

Linoljefärg för plåttak finns bl.a. i följande kulörer:

 • Svart, linolja pigmenterad med kimrök
 • Grafit, linolja pigmenterad med blyerts
 • Grå, linolja pigmenterad med zinkvitt (blyvitt)
 • Röd, linolja pigmenterad med röd blymönja som är syremättad och hindrar syre att nå plåten. Utan syre rostar inget!  

Ett sätt att hindra rost skulle vara att tillsätta C-vitamin i vattnet, som tar bort syret, vilket då skulle innebära att rost ej kan uppträda. Dock finns vissa praktiska och ekonomiska problem med den lösningen. Eller så skulle man se till att den Relativa Fuktigheten inte överstiger 50%, för då rostar inte metaller järn och stål.

Nackdelen med linoljefärg är den långa torktiden!

Tjära
Äkta stubbtjära är brun eller röd-svart och är egentligen ett impregneringsmedel, inte en färg. Tjära kan spädas med 10% linolja och kimrök som ger tjäran svärta. Användes förr för korrosionsskydd av järnplåt, s.k. svartplåt.

Zinkfosfat
Är ett vitt rostskyddspigment. Ersätter idag alltmer blymönja och zinkkromat.

Zinkkromatfärg
Som första färg kan också användas t.ex. zinkkromat som är en zinkrik färg med bra vidhäftning. Zinkrik färg innehåller upp till 95% zinkpulver.

 


Fabrikslackering

 • se under "Färgbeläggning"
 • Primer belagd plåt, är en grundmålning gjord på fabrik för senare platsmålning är en ny produkt som möjliggör valfri kulörsättning och direkt målning av förzinkad plåt (behöver ej vänta två år).

Grundmålad, sk primad plåt

För att öka vidhäftning kan ytan ruggas upp med en Scotch-Brite svamp.

 

Sidan uppdaterades 2015-03-01