pH: Surt och Alkaliskt (basisk)

 

pH-värdet är ett mått på hur många vätejoner som finns i en lösning. 

Sura lösningar är sträva, har pH under 7 och avger vätejoner
Alkaliska lösningar är hala, tvållika och löser fetter, har pH över 7 och upptar vätejoner.

pH < 7 har olika syror som Askorbinsyra, Citronsyra, ättiksyra....kolsyrat vatten

pH = 7 har destillerat vatten och rent kranvatten, neutral lösning

pH >7 har lut, soda, klorin

 

Sidan uppdaterades 2013-08-05