Vilken plåttakfärg skall jag ha?

 

    Troligen den b?ta takf?g som funnits, men som ej finns numera!

 

Vad skall jag måla med för färg på. . . .(se rengöringsgrader)

  Borstning Blästring   Skrapning   Tvättning Rostskydd Grundning Täckfärg
Ytbelagd plåt:              
     Metallack Ja ev -
avfettning
- - Olje-/Plastfärg
     Kematerad Ja - - avfettning - - Oljefärg
     Anodiserad Ja - - avfettning Washprimer - Oljefärg
     Organosol Ja ev - avfettning Oljefärg Oljefärg Oljefärg
     Akrylat Ja ev Ja avfettning Plastfärg Plastfärg Plastfärg
     Polyester Ja ev Ja avfettning Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg
     Plastisol Ja ev Ja avfettning Olje-/Plastfärg PVC-stopp Olje-/Plastfärg
     PVF2 Ja Ja Ja avfettning Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg
               
Obelagd plåt:               
     Järnplåt Ja - - avfettning Oljefärg Oljefärg Oljefärg
     Stålplåt Ja - - avfettning Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg
     Ny förzinkad Ja - - alkaliskt
+ 10% fosforsyra
Plastfärg Plastfärg Plastfärg
     Gammal förz.* Ja - - 10% fosforsyra Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg
     Zinkplåt Ja - - alkaliskt Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg
     Aluzink Ja - - avfettning Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg
     Rostfritt   OBS Osäkert! Ja Ja/sand - avfettning   (Olje-/Plastfärg) (Olje-/Plastfärg)
     Aluminium Ja - - avfettning Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg
      Koppar Ja - - 10% ammoniak Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg Olje-/Plastfärg
               
Platsmålad med              
     Linolja Ja ev Ja avfettning Oljefärg Oljefärg Oljefärg
     Alkyd Ja ev Ja avfettning Oljefärg Oljefärg Oljefärg
     Alkydolja (fet) Ja ev Ja avfettning Oljefärg Oljefärg Oljefärg
     Akrylat (latex) Ja ev Ja avfettning Plastfärg Plastfärg Plastfärg
     Styrenakrylat Ja ev Ja avfettning Plastfärg Plastfärg Plastfärg

        * Doppförzinkad plåt kom 1850-talet och på den var det nästa uteslutande linoljemålning som gällde. På 1960-talet
            upphörde den galvade plåten och ny El-förzinkad plåt tog över. Vid den tiden tog också plastfärgerna över.

            Man kan dock även idag måla El-förzinkad plåt med en linoljefärg om den exponerats (oxiderats) ett tag.
            Normalt 2 år i Mellansverige och kanske 5-10 år i Norrland.

 

Kan jag blanda vatten med olja ?

Med vatten/plastfärg dit akrylat hör, kan man måla på de flesta underlag.
Med oljefärger kan du dock bara måla  på underlag med oljefärger. Gamla tak är många gånger (lin) oljemålade och enligt tabell nedan kan du måla på sådan tak med antingen oljefärg eller akrylatfärg, men inte tvärtom.

  1:a f?g   2:a f?g  
1    Plastfärg + Plastfärg Ja
2   Plastfärg + Oljefärg Nej
3 Oljefärg + Oljefärg Ja
4 Oljefärg + Plastfärg Ja

Så har du en gång valt plastfärg så kan du inte måla med annat än plastfärg i framtiden, se alternativ 2 ovan.

 

 Vad har fabrikanterna för rostskydds-, grund- och täckfärger ? 

 

 

Sidan uppdaterades 2020-01-22