Industriell färgbeläggning på plåt


Ett zinkskikt på 25 my har ca 250 000 zinkatomer staplade på varandra!

Färgbeläggning av organiskt material ger ökad korrosionshärdighet.

Med rätt val av färg fås ökade kulörhärdighet. Välj ej klara, intensiva färger!

Viktigt är också att färgbeläggning ej hindrar formbarhet.

Förberedande beläggning

 

Färgbeläggningars tre klasser:

Tunnskiktsbeläggning

Mellanskiktsbeläggning

Tjockskiktsbeläggning

Färgsystem:

NCS, Natural Color System

Färgbeläggningstyper m.m.:

Akrylat 25 my (latex)

Vattenburen färg med tillsats av ca 10% organiskt lösningsmedel. Hård lack, lämpligt på TRP, ej plåttak. Tål max 65-95 grader.

Anodisering, se under aluminium!
 

Betad plåt

Avtvättad plåt med en syrablandning för platsmålning. Betningens uppgift är att ta bort oxider och ev.  kromatering på ny förzinkad plåt.

Lagras plåten och risk finns för kondens kan vitblemma, "vitrost" uppträda eftersom den skyddande t.ex. kromateringen är borta med betningen. Därför måste betad plåt monteras och målas omgående!

Emalj

Är en borsilikatbaserad beläggning som smälts på stål, gjutjärn eller aluminium. Ger ett gott korrosionsskydd men är känslig för slag. Emaljerad plåt kan inte bearbetas och lämpar sig bäst för kassetter.

Metallack, polyester

Är en polyester med tillsats av metallpigment av aluminium. Lämplig på tak och fasader.

Organosol 40-80 my

PVC-plast med mjukgörare, kritar. Plasten har helt upphört sedan 1970-talet.

Patinering, se under koppar!

 

Plastisol 100-200 my

En PVC-lack, polyvinylklorid, s.k. termoplast, med mjukgörare som är kvar i färgen efter torkning. Spröd vid låg temperatur, -5 grader och tål ej hög värme, max 60-75 grader. Kan krita.

Polyester 20-30 my (PE)

Lösningsmedelsburen färg. Hård lack och repkänslig, lämpligt på TRP ej plåttak. Har bra kulörhärdighet. Tål 80 grader C. Kan krita. Övermålningsbar från första dagen.

Polymerpolyester 50 my (Nova, HB, HC)

En polyester med tillsats av polymerkorn lämplig för tak- och väggtäckningar.
Är dock lite repkänslig varför gummiklädda verktyg kan behövas vid bearbetning och falsning.
I stort sätt övermålningsbar från första dagen, utom för metallic kulörerna och de som är vaxade!.

 

Primer målad plåt, 7-25 my

Polyestergrundad plåt avsedd att övermålas direkt. Man behöver alltså inte vänta 1-2 år för att kromateringen skall försvinna innan man målar plåten. Platsmålning behöver dock göras inom 6 månader annars bryts primerskiktet ned av UV-strålning och "krackelerar".

Puts

Putsbeläggning består oftast av marmorkross som binds till plåtytan med en akryl. Putsbelagd plåt kan ej bearbetas.

PVF2   eller PVDF,  25-30 my

Polyvinylidenfluorid, en termoplast. PVC plus Akrylat för pigment, t.ex. 70/30 och 80/20. Har hög kulörhärdighet och är smutsavvisande. Lämplig för plåt på fasader. Bearbetningsbar ned till -25 grader. Tål max 60-75 grader. Kritar ej. 

 

Skyddslack

Kromatering på förzinkad plåt eller 25 my skyddslack på aluzink

 

Zinkfosfatering

Beläggning med zinkfosfat ökar vidhäftning för efterföljande färgbeläggning och ökar korrosionsskyddet tillsammans med en efterföljande färg.

 

Ytbeläggning Tidsperiod Livslängd

År

Kulör-

beständighet

Korrosions-

motstånd

Reptålighet Bearbet-

barhet

Garanti

År

Organosol

1968-1974 10          

Silikon

1973-1982 15          

Akrylat

1982-1986 20          

Plastisol 200 my

1968- 10-15 Medel Utmärkt Utmärkt Utmärkt  

Tedlarfolie

1972- 25          

Plastisol 100 my

1973- 10 Medel Utmärkt Utmärkt Utmärkt  

PVF2

1973- 30 Utmärkt Medel Under medel Medel  

Plastisol 175 my 1)

1980-93 10-15 Medel Utmärkt Utmärkt Utmärkt  

Polyester

1982- 10-15 Bra Medel Medel Medel  

Plastisol 170-180 my

1993 20 Utmärkt Utmärkt Utmärkt Utmärkt 10

Polyester 50 my

2001 10-15         10
               

"GreenCoat" 36 my    2)

2012            

1)     Färgtyp som förorsakat mest flagning på tak som du ser idag, om du tittar upp!

2)     Senaste "nya" ytbeläggningen på plåt! Ytbeläggning basera på  olja från växter! Miljövänligt!


 

Förberedande beläggning:

            Tjocklek 10-50 micron (0,01 - 0,05 mm)

Betad, betning som tar bort kromatering på ny plåt.

Primad [praimad], grundmålning

Skyddsbeläggning, t.ex. på aluzink för skydd mot "bly- och fingeravtryck".

Kromatering, skyddsbeläggning av förzinkad plåt.

 

 


Tunnskiktsbeläggning:

Tjocklek 25-35 micron (0,025 - 0,035 mm)

Polyester, Lösningsmedelsburen färg.

PVF2, Polyvinylidenfluorid, god glans och kulörhärdighet. Hårt ytskikt.

Akrylat, vattenburen

Metallack, Polyester med tillsats av aluminium

Lämpligt på fasader

 

 


 

Mellanskiktsbeläggning:

Tjocklek 45-50 micron (0,045 - 0,05 mm)

Polymerpolyester.

Polyuretan.

Lämpligt på fasader och tak

 

 

 


Tjockskiktsbeläggning:

Tjocklek 100-200 micron (0,1 - 0,2 mm)

Plastisol, en PVC-plast, korrosionshärdig. Mjukt ytskikt

Lämpligt på tak

 

 

 


PVC, polyvinylklorid,

Är en termoplast som innehåller klor som med olika tillsatser enligt nedan kan få  bättre egenskaper t.ex. ökad livslängd och bättre formbarhet. Plasten bryts ned vid höga temperaturer, över 60 grader Celsius.

Mjukgörare, ger en ökad formbarhet. PVC blir mjuk och kan t.ex. läggas på plåt. Tillsatsen underlättar falsbarheten. Mjukgörare är smutsupptagande, mest under de första åren för att sedan avta genom att den upphör, dunstar efter cirka 10 år. Mjukgörare användes ej söder om Alperna, beroende på medelhavsklimat med höga temperaturer under långvarig tid, vilket bryter ned plasten. Mjukgöraren innehåller ftalater, som är ett "slags lösningsmedel".

Debatt förs om att dessa ftalater kan vara cancerframkallande och man misstänker att de kan orsaka hormonstörningar, varför man (politiker) bl.a. vill förbjuda PVC. Dock finns idag (2013) inget vetskapligt bevis att så är fallet.

Stabilisator, metaller som ger en ökad livslängd av PVC. Vissa stabilisatorer innehåller barium, kalcium, tenn m. m. och tidigare nu förbjudna kadmium och bly.

Pigment, färgämne för att skapa klara, intensiva färger är ej lämpligt på plåt plus att vissa färger har tidigare varit mer känsliga för UV-strålning, t.ex. röd, brun, svart, grå.


Sidan uppdaterades 2013-10-29