Stål behöver rostskydd

Traditionell takmålning 2003

och plåttak behöver ommålning efter 5-10 år,
dels för utseendet men också för
extra tätning av falser och dylikt.

 

 

Varför rostar det?

Luft innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Även om luften uppfattas som torr ger luftens vattenånga upphov till en för ögat osynlig, tunn vätskefilm av vatten på alla metallytor. I denna film löses sedan luftens syre och korrosionsprocessen startar. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

 

Rostskydd av (stål) plåt har tre funktioner:

1. Isolerande skydd
Genom beläggning av stålytan med ett tjockt, tätt färgskikt t.ex. av typ epoxi eller tjärbeläggningar som kan hindra fukt, syre och andra gaser att nå stålytan och därmed hindra korrosion.

2. Passiverande skydd
Med hjälp av passiverande pigment i färgen, t.ex. zinkfosfat, mönja kan man passivera antingen den katodiska eller den anodiska sidan och på så sätt göra stålytan mindre korrosionsbenägen.

3. Katodisk skydd
Genom att belägga stålytan med en metall som är oädlare än stål, oftast zink, kan man förhindra korrosionsangrepp på stålet. Sådant katodiskt skydd kan man få genom varmförzinkning eller att behandla ytan med zinkrika färger.

Rostskydd på övrig plåt:
Plåt som ej rostar behöver normalt ingen målningsbehandling. Dock förekommer målning ändå utifrån estetiska värderingar som att rostfritt plåt målas röd för att synas, kopparplåt dekorationsmålas och aluminiumplåt målas för att ta bort bländningen osv. Hur du gör detta kan du se under "Underhåll" för respektive material.

Gamla Centralstation i Trelleborg

Mer om färg kan du se i Riksantikvarieämbetet´s Materialguide