Underåll

 

  • Aluminiumplåt behöver normalt inget underhåll. Dock måste tillses att utlopp, brunnar och vattengångar hålls fria från nedsmutsning.

Skriv ut checklista för underhållskontroll!

Målning av aluminium behövs normalt ej, men väljes ibland utifrån estetiska värderingar och för att ta bort blankheten. 

Målning av aluminium (behövs ej som rostskydd)
1. Tvätta med 10% amoniaklösning

2. Grundmåla med kokt linolja utspädd med 10% balsamterpentin

3. Mellanstryk med linoljefärg utspädd med 25% balsamterpentin

4. Färdigstryk med outspädd linoljefärg

Sidan uppdaterades 2013-08-01