Plåtslageriverktyg

Fritt sammanställt av Claes Rosén

Bågfil

För avkapning t.ex. av rör.

Dorn

En rund tapp på rännknäckare.

Drivhammare

Har två runda kupiga slag, för drivning av fördjupningar i plåt.

Dubbelfalsjärn

Användes när man gör en handfalsad dubbelfals.

Dubbelfalsmaskin

För upptagning av enkel- och dubbel hakfals/tvärfals. Maskinen kallas också "plättlagg"

Dubbelfalsslutare

För tillklämning av förfalsad plåt till färdig dubbelfals.

Dubbelfalstång

För nedknäckning av längsgående enkelfals så att dubbelfals kan göras t.ex. vid taksprång, inypningsfals m.m.

Enkelfalsjärn

Användes när man handfalsar enkelfalsade ytor.

Falsmejsel

För låsning av längsgående rörfals.

Falstång

För tillklämning och bockning av plåt för falser, omslag m.m.

Falsupptagningstång

Ett bra verktyg för t.ex. uppbrytning av falser.

Fasonsax-höger

 

Klipper runt åt höger (medsols) med liten radie. Användes vid fasoneringsklippning efter t.ex. tegelpannor.

Fasonsax-vänster

 

Klipper runt åt vänster (motsols) med liten radie. Användes vid fasoneringsklippning efter t.ex. tegelpannor.

Gradsax

Klipper rakt (grad) i plåten.

Huggmejsel

För urkratsning av murfogar.

Hålsax-höger

Klipper runt, åt höger..

Hörnfalsjärn

För överfalsning vid svängda falser.

Knoster

Plåtslagarn´s mest använda verktyg med ett säreget namn. Ett knoster är som ett rörligt städ.

Krockknäckare

Ett verktyg för knäckning av hängrännekrok.

Krymptång

Veckar plåten i t.ex. ett rör så att diametern minskar så man får ett iskjut.

Millimeterstock

Längdmätning och överföring av vinklar, s.k. smyg. Kallades förr "tumstock" eller "meterstock"

Nittång

För sammansättning av två plåtar från en sida utan mothåll. Att kalla den "popnittång" är fel eftersom ordet popnit är ett skyddat varumärke.

Passare

För uppmärkning av cirkel- och båglinjer.

Plastklubba

Plastklubborna ersatte "träklubborna" i mitten av 1960-talet.

Pelikansax

Kan också kallas för Takplåtsax och är en grad saxtyp. Användes vid klippning av plåtar vid taktäckning.

Plåtslagarhammare

Hammare med "pen" och "slag" och hickoryskaft, vikt från 300 gram.

Plåtslagarhammare

Lika ovan med stålrörsskaft.

Plåtslagartång

Kan också kallas för Hovtång. För fasthållning av falser, avklippning av spik, tråd m.m.

Plåtslagarvinkel

För kontroll och uppmärkning av räta vinklar.

Rund träklubba

Användes vid tillslagning av falser, riktning av plåt m.m.

Schaljärn

Ett härligt järn, användes t.ex. som motslagsjärn vid taksprång, omkullslagna falser m.m.

Schweifhammare

Har två kupiga slag. Användes för uthamring av falser på runda rör, s.k. Schweifning.

Smygvinkel

För att mäta lutning t.ex. på tak, s.k. smygar. Kan också ersättas med "millimeterstocken".

Takfalsmaskin

För maskinell överfalsning av enkla och dubbla ståndfalser på tak och vägg.

Takfalstång

För uppvikning av plåt t.ex. vid ett ståndskivehörn. Tången har breda "käftare" och långt "gapdjup"

Träklubba

Träklubborna användes fram till 1960-talet då de ersattes av Plastklubborna. Vid bearbetning av aluminium bör träklubbor användas då de ger ett mindre hört tillslag än vad plast gör. Idag kan det vara svårt att få tag i träklubbor.

Universaltång

För fasthållning av plåtar.

Sidan uppdaterades 2018-09-23

Upp

Tillbaka hem!

Upp!