Taklutning, takvinklar, smyg och lutningsförhållande

TABELL för TAK
Terrasser är ej tak och ingår ej här!

Lutning

Formel
1:(1/Tangens)
Plana tak Flacka tak Låg-lutande tak Branta tak

Taklutning
Grader

Svetsad
takduk
Tät-skikts-
mattor
(papp)
Svetsad
rostfri
plåt
Dubbel-
falsad
plåt
&
TRP1

4)
Enkel-
falsad
plåt
&
TRP2
5)
Betong-
pannor
Tegel-
pannor
Smyg 
Med
"min" 2meters-
stock (10-delars)
Tangens

(förhållande av x och y axlar)
Lutning

i


mm/m
Lutning

i


%
1:100 ~0,5 X X X X X X X 0,0100 10 0,1
1:75   1)       ~0,7 X X X X X X X   0,0133 ~13 1,3
1:40       ~1,4 ok ok ok X X X X   0,0250 25 2,5
1:18       ~3,1 ok ok ok X X X X   0,0555 ~55 5,5
1:16   2)       ~3,5 ok ok ok X X X X 68,5 0,0625 ~60 6,0
1:15       ~3,8 ok ok ok X X X X   0,0666 ~70 7,0
1:10       ~5,7 ok ok ok ok X X X 69,0 0,1000 100 10
1:4     3)       ~14,1 ok ok ok ok X6) ok X 71,0 0,2500 250 25
1:3     3)       ~18,4 ok ok ok ok ok ok X 71,9 0,3333 ~300 30
1:2,5       ~21,7 ok ok ok ok ok ok ok 72,8 0,4040 ~400 40
1:2       ~26,5 ok ok ok ok ok ok ok 73,7 0,5000 500 50
1:1,7       ~30,2 ok ok ok ok ok ok ok 74,5 0,5882 ~600 60
1:1       45 ok ok ok ok ok ok ok 76,3 1,0000 1000 100
 
X = Nej, rekommenderas ej! För liten taklutning för detta material eller utförande.

1)        Minsta lutning/fall i fotrännor, gesimsrännor och ränndalar.

2)        Minsta lutning för s.k. kälkbackar vid rörelsefogar och för tak utan hinder och
          med obrutna längder från nock till språng och
          avvattning via hängrännor, gesimsrännor eller försänkta ränndalar.

3)        Tegelpannor som är ofalsade bör ha minsta lutning av 1:2,5. Falsade   
           tegelpannor minst 1:4.

4)         TRP1: Profilerad plåt med tätningsband och skruvad med max c-300 mm i 
          sidoöverlapp får läggas på tak med
          minst lutning av 1:10. 

5)        TRP2: Profilerad plåt utan tätningsband och skruvad med max c-500 mm i
         sidoöverlapp får läggas på tak med
         minst lutning av 1:4. 

6)        Nytt enligt AMA 2011.

Källor: AMA Hus, RA Hus, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 
 

 

PILHÖJD, hur stor är rundning i cm med en radie av X m?

 

 


 

 

Ta ut en smyg med en 10-delars 2-meters millimeterstock (tumstock):

 

Lägg "tumstocken" på taket och ställ mot en lodrätt yta ...

 

... vinkla in mot tumstocken och läs av värde.

"min" stock blev värdet ca 73 vid 20 graders taklutning.

Fäll ut din stock hemma på "verkstan" och ta ut lutningen  med ditt mätvärde, med samma stock!

OBS. Smyg-värdet kan variera beroende vilken typ av meterstock du använder,
 tex antal delar stocken har, var leden sitter på stocken, bredden där siffror finns! 

Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2019-12-29