Pilhöjd   

- Hur stor är rundningen i cm på en sträcka av 1 meter och vad kostar rundningen i extra arbete?

Nedan kan du göra kostnadsberäkningen, baserat på kalkylprogrammet PLÅTCALC


OBS. Benämningen "pilhöjd" användes också när man mäter buktighet av en bandplåtstäckning.

 

1. Skriv in din radie i meter här: m (använd punkt vid decimaler)

Då får du en pilhöjd av =    cm (visas bara om den är över 5 cm)  

2. och med ett pris enligt avtal  kr/cm

blir tilläggskostnaden /kvm kr/kvm  

        

     Tillbaka