Förzinkad Plåt

Förzinkad plåt eg. varmförzinkad plåt  = Stål legerad med zink

Se också "Svartplåt" eller "Järnplåt"

Elförzinkad plåt = Stålplåt belagd med ett tunt skyddande zinkskikt
förekommer ej numera i byggnadsplåtslageriarbeten.