Svartplåt och Blyplåt

TEST-TEST

Svartplåt = Smid eller valsat järn, även kallat järnplåt.

Järn är ett grundämne som är livsnödvändigt både för djur och växter. Ungefär 35 procent av jorden beräknas bestå av järn. Idag användes järnplåt och bly nästan bara vid renovering av kulturhistoriska byggnader som kyrkor och slott. Sista svartplåtsjobbet med ny plåt gjordes på 1930-talet.

Svartplåt och Blyplåt är nu på 2000-talet, två utdöende materialslag!
 

JÄRNPLÅT Anvisningar för underhåll och reparation.  (pdf 22 MB)