Computer Aided Estimating

 

Nu gäller Eurokoder för bl.a. infästningsberäkning av plåt - Du har väl rätt version -

OBS. Gamla C-klammer före 2012 gäller inte längre!

Visuella program för prissättning och kalkyl

 

 

     Plåtcalc för Byggnadsplåt            

      

 

 

       Ventcalc för Ventilation               

 

  
                                                            

Byggplåts-Calculator
Prislista för
BYGGNADSPLÅT & SMIDE

 

Ventplåts-Calculator
Prislista för  VENTILATION

 

   
Mätpenna 

 

Våra professionellt utvecklade prislistor och kalkylprogram är väl utprövade. De är i princip vidareutvecklade från vårt första program 1979. Vi har inte behövt ändra ursprungsidén utan kunnat jobba vidare på första programmet, vilket borgar för  stabilitet och säkerhet. Tack vara alla användare som lämnat synpunkter har också programmet ständigt utvecklats och blivit mer lättanvänt, det kallar vi framåtskridande.

Någon särskild utbildning behövs inte för kalkylprogrammen utan du kan köra igång direkt!

Tillbaka

 

 

 

 

Viktiga milstolpar har varit:

 

Utöver nedanstående förbättringar och vanlig rättning av buggar har uppdatering av material- och arbetskostnader gjorts för att gälla under året.

Här kan du se mer om programmets utveckling

 

Tillbaka