Gjorda revideringar av kalkylprogram

Har du den sista versionen av VENTCALC och PLÅTCALC.

Utöver allmänna rättelser och inläggning av nya prislistor har följande förbättringar gjorts under åren:

     

År

Nytt

Förklarande text

1992 Lansering av Windows program Nytt kalkylprogram för plåt och ventilation lanseras för Windows 3,1. Baseras på Dos-program från 1977.
     
1993 Datum Sammanställning förses automatiskt med dagens datum.
Isolering Prissätt flera lager av isolering på kanaler.
  Kopiering

Infört skydd mot illegal kopiering av program och infört Meddelandet "Skaffa nya priser" vid årets slut.

Layout Ny typ av Utskrift för Prissättning och Sammanställning. 
Spara Möjlighet att spara gjorda prissättningar och hämta gamla DOS/CAE - kalkyler.
meter & kvm Nu går det att prissätta kanaler i meter eller som tidigare, kvm.
  Prislistor Nya aktuella prislistor att gälla för år 1993
     
1994 Menyer Tillfört Menyer för t.ex. Arkiv, Redigering m.m. lika andra Windowsprogram.
Klipp & Klistra

Möjlighet att "klippa ut" och "klistra in" kalkylen i ett Ordbehandlingsprogram el. likn. för att snygga till utskrifterna!

Avtalshöjning

Påverka din prissättning med aktuell avtalshöjning i Sammanställningen.

Snabbprissättning

Prissätt kanaler med pris inkl. detaljer så behöver du ej mäta olika detaljer som böjar, trör, dimmar m.m.
  Rabatter

Ny modul för inskrivning av materialrabatter för exaktare prissättning.

Pris på Spånledningar

Nu kan du även prissätta s.k. spånledningar i programmet.

Kalkylnamn Valt Objektnamn och vald Prislista följer med varje varje enskild kalkyl

Förenklad Installation

Nytt enklare installationsprogram, direkt från Windows.
  Bättre utskrifter

Välj vilket typ av utskrift du vill ha! Laser/Matris och Grov/Fin eller Skärmavskrift.

  Färgbilder

Alla figurer är nu gjorda i färg.

  Materialspec

Nytt separat program för materialspecifikationer som plåtslag, tjocklek, kvantitet inkl. bearbetning.

  Detaljering 

S.k. styckning av detaljer, t.ex. 90-45-30 graders böjar m.m.

Sortering
Ny funktion, "Sortering", som sammanräknar kalkylens alla lika poster så att den inte fyller upp så många sidor.

Kopieringsskydd

Nytt kopieringsskydd innebärande att programmets disketter bara kan återinskrivas på den datorn programmet första gången installerades på!
  Mätpenna Programmet anpassat för mätning med Lasico/CWM mätpenna.
     
1995 Matcalc Nytt program för inläsning av ventilationspriser från diskett, som kan fås av Bevego, Elektroskandia och Lindab.
  Windows95 Programmen är helt anpassade till Windows 95, som 16 bitars program.
  Word/Excel Möjlighet att växla till Ordbehandlingsprogrammet Word eller Matriskalkylprogrammet Excel, med en enkel dubbelklickning.
     
1996 Move

Möjlighet att flytta runt programmet i bildskärmar med större upplösningar än 640*480.

  Injustering

Automatisk tillägg för injustering olika ventilationsdon görs med 4%. 

  Isolering

Tagit bort fabrikatbeteckning som RW 444 mot "Nätmatta" osv.

Mallar

Ny programmodul som gör att du kan skriva ut Order, Kvitto, Kvalitetssäkringsplan m.m.
  Hjälp

Inlagt några Hjälp-filer till programmen. Filerna svarar på dina frågor och ger tips för din användning av programmet. 

Växla prislista

Du kan växla mellan olika prislistor på gjorda kalkyler.
     
1997 Tidlås Nytt kodlås som måste anges efter en tids användning. Koden användes också vid inloggning på våra Internetsidor.
  Scalemaster

Programanpassning för ny mätpenna ScaleMaster II, t.ex. med skala 1:50.

  Växla Växla pris mellan olika materialslag som FZ, FZL, AL, CU osv.
     
1998 Skydd

Program kan bara användas i 30 dagar. Sedan behövs en behörighetskod

  Windows 98 Programmen fungerar nu bara i Windows 95 eller Windows 98, ej i win 3,1
  a`prislista

Ny mall har tillkommit för utskrift en en a`prislista utifrån gjord kalkyl.

Engelsk version

TEOCALC, kan fås i en Engelsk version

Spara var du vill

Spara kalkyler i valfri mapp/katalog och diskenhet.
  Sektionsprislista

Bakom, under den vanlig prislista i TEOCALC kan du nu också skapa en prislista för varje rad, en s.k. sektionsprislista.

gif & jpg Nu går det att använda bilder gjorda i GIF eller  JPG -format.
  Dimensionering

Lagt till ny modul för dimensionering av Stuprör och Hängrännor och beräkning av klammeravstånd på t.ex. plåttak

Isolering Vidare ny modul för beräkning av flera lager isolering på kanaler.
  ScaleMaster II

Skala för mätpennor, även nya ScaleMaster II, ställs i program, så att t.ex. skala 1:50 fungerar. Vidare startas ScaleMasters ramresidenta program SC2 direkt i Calc -programmen.

     
1999 Mängdavtagning

Ny modul för mängdavtagning av cirkulära kanaler och detaljer, lika modul som tidigare fanns i gamla DOS/CAE -programmen.

  Rektangulära kanaler

Ny detaljerad Lindab - prislista för rektangulära kanaler och detaljer utifrån tidigare Grupp - prislistan. Varje detalj har nu ett pris per dimension.

  Rostfri prislista

Priser för Rostfria cirkulära kanaler, från Lindab och Elektroskandia

  Skarpa stuprör

Pris och nya bilder på skarpa stuprörsvinklar!

Ny fakturamall Lagt till ny mall för Faktura
     
2000 Nya prislistor

Nya prislistor har lagts till i VENTCALC med priser på kanaler i PVC, Rostfritt och Spånledningar.

Euro Valutaväxlar till Euro i Sammanställningen.
Egen prislista Nu kan du med vår hjälp skapa en egen prislista!
  Materialgrupper

Ny modul för utskrift av Materialgrupper för ventilation.

Inställningar Välj om du vill återgå till Bild 1 efter du Sparat.
Låt mängd vara 1 eller senaste värdet, efter Sparat.
     
2001 Nya Bilder & priser Ny stil på bilderna och uppdaterade prislistor
Ny prislista från Elektroskandia, Jan 2001
Smide Nya prissidor för Smide i Plåtcalc.
     
2002 Nya prislistor Ny version med nya priser, bl.a. från ABB, Ahlsell, BeVeGo & Lindab
Valutor från webben Ny modul för div. inställningar för Valutor-Debitering-Användarsätt
Windows ME/NT/XP Nu också som ett fullständigt 32-bitars program så att det går att köra programmet även i Windows ME, Windows 2000 och Windows XP
Långa kalkylnamn Spara kalkyler på Server och använda långa kalkylnamn
Exklusiv kod Ny behörighetskod som ger tillgång till ny webbsida på Internet
     
2003 Nya mallar - a`prislistor Skriv ut a`prislista t.ex. enligt Föreningen Ventilations a`prislistemall fd. GLSM-prislista.
  Spara - hämta kalkyler Spara kalkylen varsomhelst i datorn och hämta från samma plats, även i nätverket
  Länk direkt till internet Ladda ned uppdateringar från våra webbsidor, direkt till kalkylprogrammet så att programmet alltid är aktuellt.
     
2004 Nya rapportmallar Bearbeta kalkyl i nya rapportmallar.
  XP-klart Utnyttjar funktioner i Windows XP
  Nätverk Spara och hämta kalkyler i valfritt nätverk
     
2005  Se kalkyl Hela kalkylen ligger dolt under aktuell modul, så att vid sidodragning ser du alla prissatta poster.
  Extra vid UE Delat montagetillägg t.ex för isolering av UE.
    C-calc kan nu också visa zonindelningar för infästning.
    Bearbetningsspill tar också nu hänsyn till olika taklutningar.
    Spara med ett enkelt Entertryck vid successiv inmatning av mängder.
     
2006 Sammanställning Nu kan du också spara debiteringsdata till varje kalkyl. Bra om du om något år vill ta fram en gammal kalkyl och se vad t.ex. vinstpåslaget var just då.
     
     
     
2007 CC-calc Bättre överskådlighet och mer information för specialprogrammet som visar infästningsavstånd för klammer.
     
  Prissättning Enklare att redigera direkt i protokoll.
     
     
2008 Ställning & Kran Ny programmodul för beräkning av ställnings- och krankostnader.
     
  Hjälpmodul Hjälpfilen är anpassad till Windows Vista.
     
  Storleksändring Nu kan du förstora programmet och dess bilder.
     
     
2009 Zonindelning Ny utskriftsmodul för visning av fast och rörliga zoner vid bandtäckning.
     
  AMA Hus 08 Anpassning av program till nya AMA Hus 08. Bl.a. dimensionering av stuprör
    och hängrännor. Specificerad materiallista med automatisk uträkning av krok, svep, vinklar, takfästen m.m.
     
     
2010 Windows 7 Anpassat till Windows 7, 32- eller 64 bitars installation.
     
  Calcprogram nu i "Molnet" Calc-program för Plåt och Ventilation finns nu på internet. Prissätt från valfri plats med internetuppkoppling och ditt personliga lösenord, som ingår i varje årslicens av Plåtcalc resp. Ventcalc.
     
  Nya produkter Bl. Glaserat tegel, Paneler, Pilaster, Hörn m.m.
     
     
     
2011 Klammermodulen Ny layout och anpassning till nya Eurokoderna, som gäller från 2011.
     
  Taktäckning Valfri uppdelning av arbetskostnaden i 30% tillverkning och 70% montage
     
  Ny Ansvarsbegränsning TEO-konsult har inget ansvar för förlust eller skada som grundar sig på användandet av programmet eller information från det
     
     
     
2012 C-calc enligt EUROKODER Klammerprogrammet C-calc är nu anpassat helt ut till Eurokoder (SS-EN 1991-1-4:2005)
     
  Licens Varje Calc-program binds till årsversioner.
     
     
2013 Aluzink Förzinkad plåt utgår och ersättes med Aluzinkplåt
     
     
2014 Kanalinklädnad Pris finns nu för Kanalinklädnad av "naken" spirokanal t.ex i ett kontorsrum.
     
     
2015 Windows 8 Anpassat till Windows 8, 32- eller 64 bitars installation.
     
2016 Windows 10 Anpassat till Windows 10, 32- eller 64 bitars installation.
     
    Klarare anvisning om vem som har Licens till programmen.
     
    Anpassning till AMA Hus 14, bla 1 mm Rostfria Tröskelbleck.
     
2017 Ny version i "molnet" Ny förbättrade version av Plåtcalc i "molnet". Mer likt originalet på CD och USB.
     
2018 HR 190 mm Ny dimension tillfört för hängrännor, inkl. dimensionsberäkning
     
2019 Ny koppling till "molnet" Nytt program med lättare koppling till "molnet" för Plåt som medföljer nya Plåtcalc 2019
     
     
     

Tillbaka

Sidan uppdaterades 2019-10-06