Montage

 

 

 

 

 

  Beräkna åtgång av isolering på cirkulär kanal