Konstruktion

LJUD
Installationer skall utföras så följande ljudnivåer ej överstiger:

Sovrum 30 dB
Uppehållsrum 30 dB
Kurslokal 30 dB
Kök 35 dB
Kontor 40 dB

 

FLÖDE
Generellt skall luften bytas 0,5 - 1 gång per timme

Minsta frånluftsflöde:                                     (1 kbm/s = 1000 l/s = 3600 kbm/timme)

WC, bad, dusch 10 l/s 36 kbm/tim
Allm. toalett 20 l/s 72 kbm/tim
Fritidslokal 10 l/s 36 kbm/tim
Lokal med rökning tillåten 20 l/s 72 kbm/tim
Kök 10 l/s 36 kbm/tim
Pentry 15 l/s 54 kbm/tim
Vardagsrum 0,35 l/s * 1,26 kbm/tim
Sovrum 0,35 l/s * 1,26 kbm/tim
Städrum 15 l/s 54 kbm/tim
Tvättstuga 10 l/s 36 kbm/tim
Soprum 5 l/s * 18 kbm/tim
Hisschakt 8 l/s ** 29 kbm/tim
Garage 1,8 l/s 7 kbm/tim

* per kvm golvarea
**schaktarea

LUFTHASTIGHET
Högsta lufthastighet 0,15 i vistelsezon ( 0,25 m/s på sommaren) fr att undvika drag.

LJUS
Minsta ljusinsläpp skall vara 10% av golvarea.

TEMPERATUR
Lufttemperaturen inomhus bör ligga mellan 18 och 22 grader Celsius.

Lästa temperatur i bostäder är 18 grader Celsius och 20 grader i arbetsrum.

RELATIVA LUFTFUKTIGHET
Relativa luftfuktigheten inomhus bör ligga mellan 30 och 65 procent.

 

FILTER

Filterklass Medelavskiljning  
G1 Grundfilter 50 - 65 %  
G2       " 65 - 80 %  
G3       " 80 - 90 %  
G4       " 90 -     %  
F5 Finfilter 40 - 60 %  
F6       " 60 - 80 %  
F7       " 80 - 90 %  
F8       " 90 - 95 %  
F9       " 95 -     %