Teknik

   

 

  Beräkna åtgång av isolering på cirkulär kanal