VENTCALC, rabatter

Rabatter

Modul för reglering av priserna med rabatter eller dylikt.