VENTCALC, prisprotokoll

Protokoll ?er priss?tning

Protokoll över prissättningen, som enkelt kan överföras till Excel eller liknande.