Pris- och kalkylhjälpmedel för 2021Beställ genom E-post, klicka på blåa raden för produkten ...glöm inte din adress!


PLÅT och SMIDE:


Byggplåts-Calculator, Prislista i A5-pärm ................3.000:- exkl.moms

Kalkylprogram PLÅTCALC inkl C-calc ......................6.000:- exkl.moms

Extra licens/uppdatering ......................................3.600:- exkl.moms

PLÅTPAKET, Kalkylprogram och Prislista ..................7.000:- exkl.moms
VENTILATION:


Ventplåts-Calculator, Prislista i A5-pärm .................3.000:- exkl.moms

Kalkylprogram VENTCALC .....................................6.000:- exkl.moms

Extra licens/uppdatering .......................................3.600:- exkl.moms

VENTPAKET, Kalkylprogram och Prislista ..................7.000:- exkl.moms

Digital mätpenna till kalkylprogram .......................4.000:- exkl.momsC-calc infästningsprogram för plåttak/vägg inkl. Plåtcalc 
Vindlastberäkningsprogram som tar fram c-avstånd för infästningar enligt Eurokoder, SS-EN 1991-1-4:2005

C-calc infästningsprogram ....................................6.000:- exkl.moms
 Tillbaka till TEOkonsult