Cookies
Vi sparar din besöksdag och eventuellt vilken version av program du laddat ned från tekniksidorna. 

 

Kan du inte logga in?
För att kunna logga in måste du ändra säkerheten i din webbläsare. Du måste tillåta cookies.

Gå in på meny
Verktyg och välj där Internet-alternativ ... Välj därefter Avancerat. I rutan Säkerhet klickar du på Cookies, kryssa för Acceptera alltid cookies.

Eller välj fliken
Sekretess och tryck på knappen STANDARD så sätts säkerhetsläget till "Mellan" eller lägre.