Vindlastberäkning

Beräkna C-avstånd för infästningarna

 

C-calc är ett beräkningsprogram för infästning av taktäckningar
och väggbeklädnader, baserad på vindlastberäkning enligt Eurokoder.

Redovisas som en infästningsplan enligt SS-EN 1991-1-4:2005 

 

Med C-calc får du:

 

1. Vindlastplan och Infästningsplan
Där C-avstånd redovisas med inritade måttsatta rand-,
hörn-, nock- och mittzoner beräknade utifrån snölast och vindlast.

 

Infästningsplan.pdf

 

Enligt AMA Hus, kapitel JT skall entreprenören göra en
infästningsberäkning för infästningarnas centrumavstånd.
 

2. Zon-ritning med rörelsecentrum
Ritning på indelning i fasta och rörliga zoner för bandtäckningar

 

 

Zonindelning.pdf


 

Läs artikel om vindlastberäkning

 

Råd hur infästa solpaneler/solceller på plåttak


Beställ C-calc här!

 

Tillbaka