Zinkplåt

Intill 1900-talets början förekom zinkplåt i stuprör, rännor och beklädnader av takkupor och torn. Idag på 2000-talet har den galvaniserad plåten tagit över och zink ingår som beläggning i stålplåt, kallad Förzinkad plåt. Zink förekommer också som beläggning tillsammans med aluminium i stål, kallad Aluzink.

I det följande behandlas ren Zinkplåt - som fått en renässans på 1990-talet, från att förr bara användes till renoveringar, "släcka saltsyra" och att laga gamla zinkbänkar!

Zinkplåt finns också som en legering med koppar och titan, kallad Titanzink.