Värmlands Museum, Karlstad

Bilder från 2016, 12 år sedan patineringen gjordes

Det är nu 12 år sedan den konstgjorda patineringen gjordes på ny koppaplåt. Följande bilder visar hur det blev.

På avstånd ser det ut som vilket gammalt koppartak som helst...

...framsidan mot söder visar upp en ärgning som i mycket likanar...

...ett vanligt åldrande koppartak på en byggnad i inlandet.

Synliga livfulla olika nyanser av den grön ärgen.