Värmlands Museum, Karlstad

Sista bilder från arbetet med takrenovering år 2003, del 3

Framsidan

Färdig koppartäckning med konstgjord patinering.

Tak mot SO

Bild tagen från nybyggda museet september 2003

Tak mot NO

Också denna bild är tagen från nybyggda museet.

Kupa på konkavt tak

Kupans vinkelränna i bitar, infalsad i det svängda taket.