Värmlands Museum, Karlstad

Noteringar och bilder från arbetet med takrenovering år 2003, del 3

Bilderna ovan är från tid när järnoxid från putsning av fasad nedsmutsat taket.

Noggrann rengöring av taket och bättring av patineringen fick göras i flera omgångar!