Värmlands Museum, Karlstad

Noteringar och bilder från arbetet med takrenovering år 2003, del 1

 

Klammer från 1929

Vid avrivningen av kopparplåten fann man denna typ av klammer, som numera inte användes. Vid samtal med äldre nu levande plåtslagare kunde de berätta att de båda skänklarna är till för att hålla ned både hög- och lågfalsen under själva falsningsarbetet.

Smid spik

Med en s.k. båtspik, kanske från Kristinehamn och deras båtvarv, har risken varit stor under en längre tid att infästningen skulle lossna. Vid avrivningen kunde man konstatera att det bara var en tidsfråga innan plåttaket skulle blåst av vid en häftig höststorm eller så.

Språng

Nedknäckt språng gjort lika tidigare utförande. Eftersom täckningen är gjord i skivformat behövs inga särskilda rörelseupptagande språngbleck, utan det går bra med ett vanligt "rakt" språngbleck.

Spikskallar

Tak mot norr uppvisar några spikantydningar. Risk för genombrott är ringa eftersom taktäckningen är utför som skivtäckning. Hade det varit en bandtäckning hade risken varit större. Men när sågs senast en bandtäckning i koppar - hua hua !

Tätt med klammer

Underlagspapp med s.k. dold infästning. Inga synliga pappspikar! Vis av tidigare arbeten har plåtslagar´n här valt rostfria klammer med 2 st skruv och satt dem på ett C-avstånd mindre än 450 mm. I princip har man halva avståndet, ca 225 mm.

Klassisk fotränna

Tidigare fanns en pålödd fotränna över sidoentré. Vid omtäckning har den utförts som vanlig infalsad ränna dock med samma låga höjd som tidigare, allt för att smälta in i taket utan någon dominerande hög fotrännekant.

Patinering

Arbete påbörjat med patinering, en applicering av en vätska på plåten så att kopparn skall "ärgar" snabbare. Normalt tar det 25 år eller mer innan man får den grönan nyansen på ett koppartak. Här kan man få fram den färgen på 3 dagar!

Örnen

Här behövs en översyn av infästningen. Nya rostfria stag kommer att monteras.

Bly...hua hua

Låt det gamla blybeslaget sitta kvar, rör det inte!

Gammalt bly, som här kanske är från 1929 blir sprött med tiden och att få tag i nytt är inte det lättaste, idag!

Nock

Gamla virket till halvrunda nocken är återanvänt.

Kopparnocken kommer att fästas med fästbleck och inte stagas upp med tråd, som för den tidigare nockplåt.

PVC-duk

På den flacka del kommer en PVC-duk i samma kulör som plåten att monteras. Det fanns förslag på en rostfri plåt - men den skulle "blänka" för mycket!

Fotplåt

För att kunna fästa PVC-duken i framkant har en fotplåt av fabrikslackerad plastisol med 160 my, monteras.

Det är tänkt att duken skall kunna svetsas till plåten.

Nock-bulor

Vid återmonteringen av trä-nocken fick man en del skador på takplåten, beroende på att den inte var helt nedvikt.

Åtgärdas lätt med en takfalstång.

Snörasskydd

På utsida har snörasskydd monterats över entré och liknande.

För att så gott det går "gömma skrotet" har de målats i grön kulör.

Snörasskydd

Detalj på infästning av rör med hjälp av ett falsfäste.

En intressant detalj från tidigare infästning med genomgående bult, var att ingen korrosion kunde påvisas. Blytätningen hade fungerat mellan järn och kopparplåt!