Värmlands Museum, Karlstad

Bilder från hur taket såg ut innan renoveringen 2003.

Huvudbyggnad

År 2002 konstaterades att koppartäckningen från 1929 uppvisar dålig infästning, med risk för avblåsning!

Inlagning 1986

Inlagning, här fanns förr takfönster, som läckte! De togs bort 1986.

Innergård

På innergården finns fortfarande några takfönster kvar, som förorsakar läckage.

Takstolar

Uttorkade takstolar som uppvisar stora sprickor.

Snörasskydd

Bef. snörasskydd är utfört i förzinkat material, som nu rostar.

Fotränna

Bef. pålödd fotrännekant skall ersättas med riktig fotränna.

Nock

Den halvrunda nocken har lossnat på flera ställen. Risk för avblåsning.

Påbyggnad

1997 utfördes en påbyggnad för ventilation, dock med dålig taklutning. Läckage.

Örn

4 st stora Örnar har dålig infästning, risk för skador.

Skador

Flera hål i takplåten, antagligen från "snöskottning".

Rörelser

Att koppar rör sig beroende på värme kan man härr tydligt se i området ovan takfönster.

Givare

Någon form av givare, som förorsakar läckage, även om man här försökt täta med "tjära".

 

 

Mer information om plåt