Peka i bild, eller välj detalj nedan!

 

26. Tjocklek för kassetter (2007)

27. Ståndfalsknytning på låglutande tak (2009)

28. När skall tak snö-skottas? (2010)

29. Plåt vid putsade fasader (2010) Se också nr 21, 38

30. Skarv, hörn och omvikningar på fönsterbleck (2010)

31. Undvik korrosion på stosar i aluzinkplåt (2010)

32. Inmurningsbleck/klammer i tegelfasad (2010)

33. Ståndfalsveck "fjärilsfals" (2011)
34. Sneda sidobitar i vinkelränna (2012)
35. Eurokoder, EN, EKS och CE-märkning (2012)
36. Krönbeslag vid papp och takduk (2012)

37. Gavelskivor med inbyggd ränna (2012)
38. Plåt vid puts på isolering (2012) Se också nr 21, 29
39. Varför papp under fotplåt? (2012)

40. Fotränna som takfotstöd och snörasskydd? (2013)
41. Gäller 12 kN för ankringspunkt för livlina? (2013)

42. Varför blir det fel? (2013)
43. Kondensisolering av plåttak !!!! - ???? (2013)

44. Var skall renssil placeras? (2014)
45. Uppvärmda stuprör? (2014)

46. Rörelsefals med s.k. kälkbacke (2014)

47. Konsolkrok eller smid fotrännekrok? (2016)
48. Koppartak som rostar (2016)
49. Varning för Vinkelfalsen! (2016)
50. Allt som ser ut som koppar är inte koppar! (2016)

51. Varning för bristande infästning av solpaneler på plåttak (2019)

tillbaka till sida 1

 I vårt Bildarkiv finns mer ...


Upp
Tillbaka hem! Upp!

Sidan uppdaterades 2019-11-08