48. Koppartak som rostar?

 

Bilder från 2002

 

Kumla stationshus hade från början ett skiffertak.
På 1950-talet bytes detta ut mot ett koppartak.Tak mot järnvägen, vars järnvägsräls skadat och hindrat
bildandet av patinering (ärg), kopparplåtens rostskydd!

 


De boende ansåg till början att det var rost från vindflöjen och
rostiga stegar som var orsaken till missfärgning av taket

 


Även stuprör av koppar uppvisar rostangrepp, från tågen!

 Vid lagning av fotrännan 1990 upptäckte plåtslagar´n att
kopparplåten var tunn som ett asplöv och delvis perforerad.

 

 


Tak mot gata, uppvisar mindre "rost" jämfört med tak mot järnvägen!

 

 


På 1970-talet var taket grönt, ärgat. Men i takt med ökade tågtrafik och hastighet,
har taket ändrat färg till rostbrunt! Detta är vitsordat av de boende i Stationshuset.

 

En förklaring till rosten på taket är att järn lösgörs från järnvägsrälsen när tågen
bromsar in för av- och påstigning. Detta järn dammar sedan upp på taket när
t.ex. godståg "dånar förbi"! Järnet som lägger sig på taket hindrar sedan kopparn
att bilda ett korrosionsskydd, patinering (ärg) som med tiden blir grön på tak.
 


Man säger att järnet äter upp kopparn! 


Video:

Tåg som bromsar och lösgör järn

Tåg som dammar upp järnet på taket


 

 

Bilder från 2016

 


Bilderna visar att taket inte har återhämtat sig på 14 år, tvärtom!

 


 

Slutsats: Koppartak trivs ej i närheten av en järnväg!

 

Tillbaka hem!

Sidan uppdaterades 2016-04-27