4. Fotränna i 6-meters längder och på taklutning 1:10.

- Kan man utföra fotränna i 6-meters längder?

- Måste taklutningen vara minst 1:1,7 (30o)

V?dh?skola i ?ebro 1995

Ett exempel är att minska avstånden mellan stuprör från normalt 20 meter till 10-12 meter så kan fotrännor utföras på lägre taklutningar, ända ned till 1:10 och rännan i 6-meters längder, utan tvärskarv.

Viktigt är att man tänker igenom var rörelserna skall upptagas t.ex. i gavlar, hög- och lågpunkt. Vidare bör fotplåten dras upp under fotrännsfalsen för skydd mot ev. läckage. Eftersom man har ett löst ytterbeslag, i vilken fotränna skall glida, behövs ej dubbellackerad plåt. Några speciella fotrännskrokar behövs ej heller utan vanliga går bra!

Om du väljer att använda vårt förslag till fotränna måste du ha beställarens godkännande. Finns t.ex. fotränna angiven att utföras enligt Hus- AMA kan du inte bara byta ut den mot vårt förslag.

Bilden ovan är tagen på Vårdhögskolan i Örebro 1995 och fotrännslösningen fungerar bra. Inga sprickor i plåten beroende på temperaturrörelser eller liknande.

 

Notera att fotplåten går förbi fotrännsfalsen!

 

Vid tak med 30 graders lutning behöver fotplåten vara 750 mm, för att gå förbi fotrännsfalsen
och vid 18 graders lutning (lägsta enl. AMA) behövs 1000 mm!!

  Gör rännan i 6-metersbitar, då slipper du detta!  

 

Se här vilken bredd som behövs för FOTPLÅTEN?

 


 

Fotplåtens uppdragning under fotrännan:
Före  1953          75 mm , 3 tum
Före  1972        150 mm , 6 tum 
Före  2011        450 mm
Efter 2011        750-1000 mm

 

Med erfarenhet från läckage i fotrännsfalsen från vintern 2010, bör fotplåten dras upp under fotrännan och
förbi fotrännsfalsen, så läckage vid kalla vintrar inte går in i konstruktionen, utan ut på underliggande fotplåt!

 

Vid en avrivning med plåtarbeten från 1927 upptäcktes "skiljetungor" under varje ståndfals i anslutningen
 till fotrännan. Man hade redan då försökt skydda byggnaden mot långa kalla vintrar och svallis-problem!

 

Här kan du se bilder och video på vad snö kan ställe till med!

 


 

 

Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2017-03-02