23. Finska hörn!

Ett s.k. finskt hörn med stor risk för framtida läckage. Vatten från tak ovan och kvarstående vatten vid t.ex. snösmältning kan med hjälp av is-sprängningar tränga in i falsen och till underliggande konstruktion.

Om sedan inte också takplåten underhålls med återkommande takplåtsmålningar kommer det korrosionsskyddande ytskiktet att spricka/flagna.

Uppstuckna utkastares tid ? f?bi!  

Principen användes vid s.k. "finska utkastare", men där förekommer inget kvarstående vatten som kan förorsaka läckage beroende på is-sprängningar. Och skulle mot förmodan läckage uppstå vid den svängda (streckade) falsen så kommer den underliggande fotplåten att skydda underliggande konstruktion, som dock ofta bara är luft!

 


Mall för Finsk utkastare som PDF

 

 

 

Så undvik "finska hörn" men ej "finska utkastare".

Några kollegor anser att  detta har fel. Det finns ingen risk för läckage!

Jag anser dock att man inte skall lägga falser, hörn , gavlar, veck m.m.
så att vatten kan stå kvar och i förläggningen tränga in i konstruktionen!

Claes Rosén

 

Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2014-12-14