21. Fogning vid ståndskiva vid puts

 

 

1. För tunnputs, mindre än 10 mm

 

Storleken på fogen kan avgöra hur länge den skall sitta kvar, i synnerhet vid anslutningen mot plåten. En rekommendation är att göra fogen minst 15 mm bred och djup. Görs fogen mindre finns risk för is-sprängning och överliggande puts kommer att spricka sönder.

Att fogningen måste göras tät är en själklarhet. Detta gäller särskilt vid plastputs (akrylat) som låter regnet "flöda" på väggen. Samma risk finns ej för "stänkputs" som suger upp det mesta av regnet.

Fogning:
För bra vidhäftning mot plåt penslas fogen med Bostik PrepP (primning).
Foga sedan med Bostik Uretan Bygg 2637.

 

2. För puts över eller lika med 10 mm

 

Här är det viktigt att puts vilar mot täcklistens omslag och att den ligger utanför plåten med 2-3 mm.

 

 
Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2014-12-14