20. Diffspärr i isolerade TRP-tak och väggar

Tekniken kan också användas på isolerade tak med bandplåtstäckningar.Bild: Gasell

Väggen ovan visar en vägg med utvändig TRP till vänster och en invändig TRP monterad på en lättbalk. Observera att ångspärren, plastfolien mot diffusion (värme med fuktinnehåll) sitter monterad på den invändiga sidan!

Ångspärren skall sitta/ligga på isoleringens varma sidan!

 


Bild: Gasell

Viktigt är också att diffusionsspärren är tät hela vägen från vägg till tak. Någon luftspalt får ej förekomma mellan tak och vägg! Detta gäller också mot anslutande byggnader som mellan tak och anslutande väggar på bef. byggnader.

Om plastfolieskarv ej tejpas eller svetsas tillses att folien monteras med överlapp på minst 50 cm. 

Tyvärr så förekommer att plastfolien är monterad ovanpå isoleringen - varefter den bara kommer att fungera som ytterligare ett tätskikt som takplåten redan utgör. Diffusionen innehållande fukt/vatten från underliggande varma utrymmen kommer att transporteras upp till isoleringen och isolering som innehåller fukt kommer sedan vintertid att frysa och orsaka is- sprängningar.

Vid ishallar, kallager, kylrum, fryshus och dylikt, kanske ångspärren skall monteras ytterst där man kommer att ha utomhusklimat inomhus!

 

Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2013-08-05