17. Tätare klamring på höga hustak!

Det är inte alltid Hus AMA´s råd och anvisningar räcker till.

 

 

 

Här blåste ca 25 kvm rostfri svetsad takplåt av i november 1999

 

Byggnaden ligger i centrala Örebro och är över 50 meter högt.

 


Plåttäckningen följer anvisningarna utifrån beskrivning med hänvisning till Rostfria Tak' s handbok och Hus AMA 83 kapitel M. Vid platsbesök kunde konstateras att klammerinfästningarna sitter kvar i taket. Brott har skett på själva klammerns gliddel. Ingen sömsvets har lossnat utan plåten i gliddel, som bara är 0,1 mm har gått av horisontellt. Vidare satt klammer med 400-450 mm centrumavstånd och infäst med 2st rostfria kamspikar 2,5*30 mm, vilket är helt rätt enligt handlingarna.

 
Enligt uppgift från SMHI har omkring den 29:e november 1999 en medelvind uppmäts till 25 - 28 m/s och enligt uppgift från Brandkåren i Örebro till 35 - 40 m/s i vindbyar. Vindar över 23 m/s, som också är Boverkets dimensionerande medelvind för Örebro, kan betecknas som STORM med risk för skador på tak.

 
Trolig orsak:
Vindar har trängt in under krönbeslag och stormen november 1999 har lyft del av taket och i de påföljande mindre stormarna under december, januari och senast den 11:e februari 2000 har klammer gått av så att takplåten fått sprickor och tillslut lossat helt på ett område av 25 kvm. Vinden i kombination av husets höga höjd, ca 50 meter och kanske upp till 20 meter högre än andra omgivande skyddande hus har gjort att vinden överstiget  dimensionerade vind på 23 m/s och fått taket att "pumpa upp och ned" med resultat att klammern att gått av.

Förslag till åtgärd:
Plåttaket klamras tätare än vad AMA anvisar i hörnzon med ca 150 mm och i övrigt med 225 mm på del av tak som är skadat. 

Vid höga byggnader och/eller vindutsatta byggnader skall infästningsberäkning göras enligt Boverkets anvisningar för att säkerställa rätt klammeravstånd. 

Hade sådan beräkning gjorts med  C-klammer som ingår i kalkylprogrammet PLÅTCALC skulle man fått nedanstående klammeravstånd:

  • Hörnzon ca 100 mm

  • Randzon ca 150 mm    

  • Övrigt ca 300 mm

 

Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2013-08-05