16. Skydd mot snödrev!

Luftning av takfot eller mellan olika tak kan innebära problem om skydd inte görs mot snödrev. 

Det har visat sig att i snörika områden och på vindutsatta byggnader har snö drivit in på vindar
 då  luftningar ej skyddats med t.ex. ett insektsnät eller liknande. 

Som skydd mot snödrev bör insektsnät eller perforerad plåt monteras enlig skiss ovan.

 


Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2013-07-27