14. Hindra köldbrygga vid isolering.

Vid isolering i flera lager skall skivorna skiftas så att köldbrygga förhindras. Skivorna får alltså inte läggas kant i kant ovanpå varandra.
 Observera att i ovanstående figur kan klammeravståndet 600 mm vara för stort enligt infästningsberäkning. Ett sätt att kompenseras detta är att förstärka infästningen med två klammer, bredvid varandra!

 


Tillbaka!