10. Solinstrålning på industriell färgbelagd plåt

 

Plåt skall tåla temperaturskillnader!

Det har visat sig att industriell färgbelagda plåtar flagar (plåttak lagda under 1980 och 1990-talet) och tappar kulör med tiden. Särskilt på tak i vissa vädersträck, taklutningar och som utsatts för  långvarig temperaturförhöjning.

Tak med 35 graders taklutning ligger i största riskzonen!

 

- Tak mot söder och som får

solstrålning i rät vinkel under

period med höga temperaturer,

som brukligt inträffar mellan

kl 10.00 och 14.00 på sommaren,

ligger i största riskzonen!

Sommaren 2001 kunde jag Claes Rosén mäta upp temperaturer på 60-68 grader C på ett svart plåtak här i Örebro och det är ju nära eller över gränsen för vad en plastfärg klarar!

Högsta temperaturen som uppmätts i skuggan är för Sverige i Målilla den 29 juni 1947, 38 grader Celsius och för Världen i Sahara, 58 grader Celsius.

 

Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2013-08-05