11. Inypningsfals vid ränndalar m.m.

Plåtfalser skall hålla tätt mot nederbörd. Dock kan ingen fals hålla tätt mot ett vattentryck!

          - Ränndalsfalsen kommer inte att hålla tätt!

"Omkullslagen ståndskivefals ?"

      - Se bildspelet om hur tät falsen är!

En stående intermittent (ryckvis återkommande) omkullslagen dubbelfals som i figur ovan, kan beroende på plåtmaterialets temperaturrörelser "glipa" vid ståndfalsen och på så sätt föranleda kapillaritet och "suga" in vatten i falsen och vidare in i underliggande konstruktion. Falsen kan bara användas där man är säker på att ingen vattensamling kan uppstå, så att den inte kommer att stå under ett vattentryck. Minsta taklutning bör vara 1:3 (18o), nytt från 2011.

 

Bild ovan: Borde varit en inypningsfals!

Bild ovan är från ett koppartak med utförande av rännfalsen som ovan. När rännfalsen brutits upp såg man att vatten trängt in i falsen, eftersom den uppvisar ärg, mellan falsomtagen och på undersidan av falsen!

Se mer om detta från Kumla kyrka med fotränna i kopparplåt, där läckage påvisats i rännfalsen.

 

VÄLJ ISTÄLLET ATT GÖRA EN INYPNINGSFALS, EN LÄNGSGÅENDE DUBBELFALS!

Se hur man gör en "inypningsfals"
En inypningsfals, är säkrare mot kapillaritet då plåtmaterialets temperaturrörelser gör att falsen "nyper åt" och på så sätt håller tätt. Detta gäller särskilt vintertid, då smält snö och is kan hindras att avrinna beroende på att en "ispropp" bildats. Falsen har också ytterligare en omvikning/kullslagning jämfört med en stående fals.

Falsen kan användas oavsett taklutning och bör användas vid ränndalar, gesimsrännor, icke längsgående ståndskivor, bakom hinder som skorstenar m.m. när taklutningen är mindre än 1:3, 18 grader, nytt från 2011.
 

 

                   Inypningsfals

Även fotrännor med dubbelfalsad skivtäckning får ett säkrare utförande med inypningsfals.

 

Inypningsfalsen är ingen nyhet, men när falsmaskiner kom på 1960-talet glömdes falsen bort, beroende på att det var lättar att ha den stående och slå ned den mellan ståndfalserna.  I gamla kollektivavtal finns falsen också benämnd som "längsgående dubbelfals" eller "långgående dubbelfals"

 

Klicka här för att se hur man utför falsen

 

Tillbaka!

Sidan uppdaterades 2020-01-22