Bra på tak, topplista.

fritt sammanställt av Claes Rosén

 

Plats Typbild Namn & Format Underhåll Håller år Utvidgn Ca Pris/kvm
exkl.moms

År 2018
Omdöme
1:a

bäst

Koppar

"skivor"

Inget 50

1,8mm

2.600:- Bra på hus för lång livslängd
2:a Rostfritt

"band"

Inget 50

1,7mm

1.400:- Bästa alternativ, på tak som ej syns nedifrån gatan!
3:a Aluminium

"skivor eller band"

Inget 50

2,4mm

1.100:- Bra på tak vid kustnära landskap
4:a Se mer om f?zinkad pl?! Förzinkad

"skivor eller band"

Målning 30

1,2mm

1.200:- Inlandsalternativ, skall dock underhållas.
5:a Aluzink

"skivor eller band"

Inget 40

1,2mm

1.200:- Behöver ej målas
6:a Zink

"skivor eller band"

Inget 30

2,2mm

1.800:- Har särskild lyster.
7:a Mässing

"skivor"

Inget 50 2,1mm 3.000:- Utsmyckningsplåt
8:a Element Inget 25 1-2 mm 1.100:- Lätta tak med kort byggtid.
Risk för fukt- och kondensproblem vid dålig diffusionstätning.
9:a

Tegel Byte av några pannor varje år 40   600:- En "tung" konstruktion där man lätt trampar sönder någon panna vid beträdning!
10:a Skiffer Inget 25   300:- Måste många gånger läggas om efter 25

 

11:a Duk Inget 20   290:- Måste många gånger läggas om efter 20

 

12:a Papp Inget 15   300:- Måste många gånger läggas om efter 10-15 ?!

 

13 Sedum

 

Bevattning? ?   900:- + extra tak, under!

Vatten skall ledas ut från taken, inte bevaras.

    

14 Vass-,Torv-, Spån- & Halm

 

Jämnt 25-40   1.000:- Brandfarligt.
15
sist
Bly

 

Inget 50 2,9 mm 2.000:- Där inget annat går!
 

    OPLACERADE         EXKLUSIVA MATERIAL

           

 
Guld

 

Inget >100   ? För att väcka uppmärksamhet!
  Titan

 

Inget >100   ? För att väcka funderingar, varifrån material kom?

Källor:

Svenska Turistföreningens Årsbok 1989 "Mest om järn"

Byggforskningsrådet 1992 "Plåt i Arkitekturen"

Broschyrmaterial från: SSAB, Plannja, Gasell, Outokumpu Copper, Avesta Sheffield, Rheinzink, ABRA, Liwa, Lindab m.m.

Sidan uppdaterades 2018-01-06

Tillbaka