Rengöringsgrad 1:
Borttagning av all färg
Skrapning, avfettning och tvättning

Rengöringsgrad 2:
Borttagning av all lös färg
Skrapning, avfettning och tvättning

Rengöringsgrad 3:
Avfettning och tvättning

Rengöringsgrad 4:
Tvättning