Teknik

   

 

      "Påför färg med en "sugga" parallellt med ståndfalsen, stryk ut färgen vinkelrätt, avsluta med överslätning parallellt igen"

 

Välj rätt färg till ditt underlag!

Tvättning och (Se Rengöringsgrader)
Högtryckstvätta med hetvatten >80 grader Celsius eventuellt med tillsats av rengöringsmedel, pH 6-7, max 10%.

Tvätta nedifrån och upp, så att ev. tvättmedel inte torkar ihop före avslutande sköljning. Starkt nedsmutsade ytor bör tvättas varje år, annars bara inför ommålning.

Högtryckstvättning >300 bar och 25 l/s skall bara användas på tidigare fabrikslackerad plåt med tjockskiktsbeläggning 150-200 my.

Skölj noga med rent vatten och låt torka.


Tvättning av Globen 2016 (55MB i wmv)

 

Grundning, grundfärg, grundmålning
Appliceras som första (primer) skikt, helst med pensel/"sugga". Grundning skall skapa vidhäftning, vara passiviserande och hindra korrosion plus eventuell hindra mjukgörarvandring.

Grundfärg skall vara övermålningsbar, väta plåtytan, ge god vidhäftning samt hindra vatten och syre att tränga in till plåtytan.

Grundfärg kan vara av typen rostskyddsfärg, färg som innehåller ämnen som passiverar stålytan. (Bly)mönjefärg, zinkkromatfärg, etsgrundfärg och zinkrik färg är rostskyddsfärger.

Mellanfärg
Mellanfärgens funktion är att bygga upp skikttjockleken. Brukar utföras med ytterligare en strykning med grundfärg.

Täckfärg, täckmålning
Täckfärgens funktion är att ge kulör och glans samt vara väderbeständiga.

Kom dock ihåg att all färg är fuktgenomsläpplig varför underlag måste skyddas mot fukt så att t.ex. plåt ej korroderar. Ett sätt är att först måla med en grundfärg som är fuktupptagande eller har en barriärförmåga mot vatten, som gamla tiders blymönja hade.

Skikttjocklek
För tunna skikt ger förkortad livslängd medan för tjocka skikt leder till att lösningsmedel stängs inne och ger försämrad vidhäftning!

Erfarna plåtslagare/takmålare brukar provmåla en yta, före frukost, som får torka en stund. Om färgen sedan efter frukost börjat "skinna sig" är påstrykningen för tjock!

Sugga, Roller eller Sprutning?
Färg som målas med Roller ger tunna färgskikt av ca 40 my varför man bör måla två gånger.

Färg som målas med Sugga/Pensel ger kan ge ett färgskikt av ca 100 my varför man teoretiskt endast borde måla en gång. Vanligtvis är dock att man alltid grundmålar och täckmålar med sugga/pensel.

Högtryckssprutning lämpar sig mest för större flacka takytor. Färgskikt ca 40 my. Falser bör penselmålas före sprutning då det kan vara svår att komma åt området vid falsomtaget och få tillräckligt med täckning vid falsen. Se bild nedan!

Man kan också göra en kontrollmätning av skikttjocklek med en s.k. "våtfilmsmätare": Det är en slags tandad plåtbit som doppas ned på den målade ytan, just när färgen påförs. Man kan sedan avläsa skikttjockleken i my och därefter beräkna tjockleken i torrt tillstånd, vanligtvis ca 50% av våtfilmstjockleken. Ex. 100 my våtfilm ger ca 50 my torr skikttjocklek.

När taket är målat kan man mäta skikttjockleken med s.k. skiktmätare. Populär hos besiktningsmän och kontrollanter, dock ej så vanlig hos plåtslagare som brukar använda tumnagel - inte bara för att se täckningen hos den blandande (linolje)färgen.

1 my = 0,001 mm        10 my = 0,01 mm        100 my = 0,1 mm
 

Båtsmansstol
Förr användes en s.k. båtsmansstol, en anordning för att hissa en person som skall målade stuprör.
Nu förekommer anordning mest på segelbåtar och utomlands.
Fotot nedan är tagen i Prag, Tjeckien 2008.

 

Sidan uppdaterades 2016-04-29