Underhåll

 

I Sverige fanns 1990 ca 300 miljoner kvadratmeter plåttak.

Varje år tillkommer ca 5 miljoner kvadratmeter plåttak.

Med 10 års underhållsintervaller behöver 30 miljoner kvm målas varje år!

Med ett rätt underhåll kan ett plåttak hålla upp till 75 år.

Lämplig målningsperiod i Sverige är under tiden maj till september månad.

Normalt behöver målad plåt ny takmålning i intervall 7-10 år

 

- Eiffeltornet målas var 7:e år!

 

- Vad skall man måla med för färg?

För att kunna måla på tidigare målad yta måste i princip den nya färgen vara av samma typ. 

En tidigare oljemålad yta skall målas med oljefärg.

Om det råder osäkerhet om hur tidigare målningar har utförts, bör färger med starkare lösningsmedel än lacknafta inte användas.

- Finns det fett  eller krom kvar på plåten?

Skölj med vatten, pärlar sig vattnet finns det fett eller vax kvar.

Kontrollera (ta hjälp av en kemist) om det finns krom (Cr6-sexvärt) kvar på plåten genom att droppa några droppar av en förening (finns beskriven i Plåtbloggen) av bl.a. vatten, aceton, difenylkarbazid. Blir dropparna bruna finns kromatering kvar.

Sedan 2006 användes krom Cr3+, som alltid finns kvar!

- Vad är det för typ av färg tidigare?

Akrylat-, Harts-, Latex-, Kautschukfärg

Tvätta rent med en trasa och T-sprit. Färgar färgen av sig och blir trasan kletig, är det en Akrylat/Latexfärg. Kan också vara en färg med Goodyears Pliolite bindemedel t.ex. Top86.

Alkydfärg

          Tvätta rent med en trasa och T-sprit. Färgar färgen ej av sig, är det en Alkydfärg         

Linojefärg

Är färgen matt och krackelerad är det troligtvis en linoljefärg.

Plastisol PVC

Måla på en testyta. Torkar ej färgen efter några dagar innehåller färgen mjukgörare och det är en tjockskiktsbelagd PVC-färg.

PVF2, Polyester, Akrylat

PVF2, Polyester, akrylat innehåller ej mjukgörare varför färgen enligt ovan kommer att torka.

- Hur kan man ta reda på om ny målning behövs?

Flagning

Har plåttaket börjat flaga så är det dags att skrapa och måla taket.

Du kan prova färgens vidhäftning med ritsmetoden där man ritsar med en skarp kniv några rutor ca 2*2 mm. Släpper rutorna mellan ritsarna är vidhäftningen dålig och skrapning och målning behövs!

Med Tejpmetoden anbringar man en kraftig tejp på färgskiktet och drar bort. Följer färg med är vidhäftningen dålig och skrapning och målning behövs!

Gitterrits, standardiserad provmetod för att kontrollera vidhäftning enligt SS 18 41 72, kan användas om man är osäker. I princip ritsar man upp ett rutmönster med ett speciellt verktyg, därefter sätter man en tejp över rutan och drar ifrån! Bedömning sker sedan enligt en skala från 0 till 5.

Rost och hål

Finns synliga missfärgningar kan man anta att rostskyddsbehandling behövs. Gör en provskrapning vid området för missfärgningen och se vad som finns under färgen, knacka lätt på ytan och se om det går hål på plåten. Rost kan angripas med rostskyddsmålning, direkta hål i plåten åtgärdas med inlagningar, ej kitt, tejp och dylikt!

Beväxtning

Organiskt, levande material som alger, mossa och dylikt tas bort med alg- och mossmedel. Det räcker inte med att bara skrapa och tvätta av ytan. Fågelträck och annan beväxning skrapas bort.

Är sedan ytan under nedsmutsad  bör ommålning ske

Kulörförändring, smuts och kritning

All färg bryts ned av solen, alla plåt som ej tvättas blir nedsmutsad av luften och färg kan börja "krita" av UV-strålning.

Plåt kan tvättas och målas om man anser att utseendet är viktigt.

Med "kritningen" är det värre. Plåt som börjat krita kan så gör intill all toppfärg är borta varför man ofta måste göra en blästring (sand, vatten el.likn) av plåten innan ny färg kan påföras.

Olika plåtmaterial kan också lämna information om när ommålning behövs. Så t.ex. behöver förzinkad plåt ommålas om zinkskiktet är skadat, repat eller dylikt och detta oavsett om färg börjat flaga eller inte. Se korrosion på förzinkad plåt.

Se vidare under TEKNIK, hur man målar på olika underlag!

 

Sidan uppdaterades 2020-01-21