Korrosionsskydd

Ordet korrosion kommer av det latinska verbet corrodere som betyder sönderfräta.
Rosta sönder gör bara stål och järn.

Miljöklasser Krav på beläggning av stålplåt eller annat material 
C5 / M4 - tuff industrimiljö Z275 + 300µm platsmålning Rostfritt
C4 / M3 - större städer, kuster Z275 + 25µm plastbeläggning

alt. + 160µm platsmålning

Rostfritt
Aluminium
C3 / M2 - inlandet Z275 (275g/kvm zink) Rostfritt
Aluminium

 

Miljöklasser

Beteckning för miljöklasser med olika aggressivitet enligt BSK-99 

Korrosivitetsklass Miljöns korrosivitet Exempel på typiska miljöer Exempel på typiska miljöer
   

Utomhus

Inomhus

C1 Mycket låg   Kontor, skolor affärer.
C2 Låg Lantliga områden  Lagerlokaler, sporthallar
C3 (~M2) Måttlig Nära kusten Tvätterier, mejerier, bryggerier.
C4 (~M3) Hög Industri eller kustområden Varv, simhallar, kemisk industri
C5-Industriell Mycket hög Aggressiv industrimiljö Bastu
C5-Marin(~M4) Mycket hög Saltstänkta områden Bastu

 

Beteckning för miljöklasser med olika aggressivitet enligt BSK-96 

Käla: BSK-96 -99, Boverkets handbok om stålkonstruktioner och Rostskyddsnorm StBK-N4.

Sidan uppdaterades 2017-04-25