Ytbeläggning & Kulörer


Foto: Outokumpu

Kopparplåt har en rödbrun färg när den är ny. Efter några månader oxideras plåten och ändrar färg till brunt och efter ytterligare en tid till nästan svart. Efter några år (5-6) kan kopparplåten få en patina av s.k. ärg i blågrön kulör.

  • På fasader får koppar ofta bara en mörk kulör.

  • På tak kan koppar få en blågrön patinering.

  • Grön patinering kan göras på konstgjord väg.

1. Naturlig Patinering


Foto: Outokumpu

Genom inverkan av väder och vind fås automatiskt en blågrön patinering av kopparplåt efter ett antal år.

 

L?nas kyrka i Nerike 2009

På håll ser det ju bra ut!

?gat koppartak p?landsbygden

Vid närmare titt ser man att patineringsförloppet varierar ...

Kyrkan nyputsad 2007

... och där väder och sol ej når sker patineringen långsamt, som här mot vägg.

 

2. Konstgjord Patinering

Med hjälp av en pensel, vals, patineringsmedel (som bl.a. innehåller kopparhydroxidsulfat) och vattenglas kan kopparplåten få en grön kulör på några dagar. Metoden är lämplig för t.ex. inlagningar på tak som redan har ärgat. 

Kopparplåt finns också att köpa som är förpatinerade för användning på större ytor.

 3. Klarlackering

Kopparplåt kan skyddas mot missfärgningar och oxidering så att den behåller sitt ursprungliga utseende, den rödbruna färgen.

Klarlackering, färg utan pigment, kan ske med cellulosalacker som t.ex. Zaponlack som främst skyddar mot missfärgning inomhus. Utomhus är skyddet kortvarigt.

Klarlack för utomhusbruk ar Akryllack, Polyuretanlack och Silikonlack. 

 4. Platsmålning

        Kopparplåt kan också målas, se mer om detta under "Underhåll" nedan.

5. Mörkoxidering

        Kopparplåt kan också få en mörk patina genom att måla med en lösning innehållande bl.a. natriumklorid.

6. Andra metoder för oxidering och patinering

        Med Svavellever (kaliumsulfid), kan kopparplåten få en svart patina.

 

Sidan uppdaterades 2014-12-14