Material

   

  Övre gröna takdel visar ärgad kopparplåt,

nedre bruna takdel är inlagad med ny kopparplåt

  • Koppar framställs ur kopparmalmer genom smältprocesser. Den renas sedan elektrolytiskt eller med smältförfarande s.k. raffinadkoppar så att slutprodukten innehåller 99,9 % koppar. Genom valsning framställs sedan kopparplåt.
  • Kopparplåt överdrages i luft av ett skyddande oxidskikt och kan på tak ärgas med tiden så att kopparplåt får en vacker grön färgton. Ärg är basiska salter från kopparkarbonat, kopparsulfat och kopparklorid. På fasader mörknar vanligtvis kopparplåten.

 

Mer om materialet kan du se i Riksantikvarieämbetet´s Materialguide