Material

   

 

  • Järnplåt kallas också Svartplåt som idag 1998, bara finns kvar på några enstaka kyrkor.
  • Järnplåt måste rostskyddas med färg, genom platsmålning.
  En rostig plåt behöver inte alltid målas, det kan vara Corten eller Cortén. En rosttrög stålplåt med legering av bl.a. koppar, mangan, krom. På plåten bildas ett rostlager som fungerar som en patina och hindrar ytterligare rostangrepp. Lika som ärgen för kopparplåten.
  • Blyplåt för tak är legerad med koppar och silver och tjockleken är mellan 1-2 mm.

Mer om materialet kan du se i Riksantikvarieämbetet´s Materialguide