Fästdon på tak och fasad

Notera att all infästning av plåt skall ske dolt, med hjälp av klammer och fästbleck! För plåt i AMA Hus finns bara synlig infästning av hängskivor vid överläggsplattor!

 

C-calc, program för infästningsberäkning!

 

 

Skruv

Dimension 3,5 * 25 mm, om inget annat anges i tabell 1 nedan.

Penetrerande           Borrande         Gängpressande

 

typ A för trä

 

typ B för stål > 3 mm

 

typ C för stål < 3 mm

 

 

Nit:

Metod att sammanfoga två plåtar som först börjande användas av flygplansindustrin.

Blindnit, från flygplansindustrin

med kvarsittande splintmed bortfallande splint

Trycktät blindnit

Nitar

        Massiv nit                                  Klämnitar 

Spik: 
 

Dimension 2,5 * 25 mm, om inget annat anges i tabell 1 nedan.

Varmförzinkad kamspik Varmförzinkad klippspik Rostfri kamspik

 

Minimikrav enligt Hus AMA:
(anger vad som vanligtvis användes/säljes)

Infästning av

AMA Hus 08, 11

Hus AMA 98

Hus AMA 83

Rännkrok i takstol
(4 * 30-40mm)

Rostfri skruv 3st 4,8 * 35mm

 Rostfri skruv 2st 4,8 * 75mm

 Förz. klippspik 2st 4,0*75mm

Rännkrok i inbrädning
(4 * 30-40mm)

Rostfri skruv 3st 4,8 * 35mm

Rostfri skruv  2st 4,8 * 35mm

 Förz. kamspik 2st 4,0*35mm

Rännkrok i lättbetong

Rostfri skruv 3st 6,0 * 80mm

Fotrännskrok i takstol
(4 * 30-40mm)

Rostfri skruv 3st 4,8 * 35mm

Rostfri skruv  3st 4,8 * 75mm

Förz. klippspik 2st 4,0*75mm

Fotrännskrok i inbrädning
(4 * 30-40mm)

Rostfri skruv 3st 4,8 * 35mm

Rostfri skruv  3st 4,8 * 35mm

Förz. kamspik 2st 4,0*35mm

Klammer i trä

Rostfri skruv 1st 4,3 * 25-30mm

Rostfri spik 2st 3,0 * 30mm

Förz. kamspik 2st 3,0 * 35mm

Koppar kamspik 2st 3,0 * 35mm

Rostfri skruv 1st 4,3 * 25-30mm

Rostfri spik 2st 3,0 * 30mm

Förz. kamspik 2st 3,0 * 35mm

Koppar kamspik 2st 3,0 * 35mm

 

 

Förz. kamspik 2st 3,0*35mm

Koppar kamspik 2st 3,0 * 35mm

Klammer i lättbetong

Rostfri skruv 1st 8,0 * 65mm

Förz. klippspik 2st 3,0*75mm

Rostfri skruv 1st 8,0 * 65mm

Förz. klippspik 2st 3,0*75mm

 

Förz. klippspik 2st 3,0*75mm

Fönsterbleck i träkarm
(4 * 19-25mm)

Rostfri skruv 3,5 * 25mm

Rostfri skruv  3,5 * 25mm

Förz. kamspik 2,5*25mm

Stuprörsvep i plåt

Rostfri skruv 4,3 * 30mm

 Rostfri skruv 4,3 * 30mm

Profilerad plåt - tak

Rostfri skruv 6,3 * 19,25,38

Rostfri skruv 6,3 * 19,25,38

Förz. skruv 6,3*19,25,38

Profilerad plåt - vägg

Rostfri skruv 4,8 * 16,25,38

Rostfri skruv 4,8 * 16,25,38

Förz. skruv 4,8*16,25,38

Profilerad plåt - överlapp

Rostfri blindnit 4,8mm

   

Tabell 1

 

Gammalt trä

Av erfarenhet skall man dragprova infästningen gjord på gammalt trä som vid t.ex. en omtäckning av ett kyrktak och andra äldre tak där man kan anse att fukten i virket torkat ut.

Ett varnande exempel är från Örebro där en del av gammal bandtäckning blåste av, infäst med 2 st kamspik 35*3,0 mm per klammer.

 

Återigen kan orsaken till avblåsningen härledas till krönbeslaget! Vid pilen hade krönbeslaget lossnat och låtit vinden tränga in under plåten, när det kom kraftiga ostliga vindar.

 

Troligen var det ett djupt lågtryck ute på Hjälmaren just denna dag.  Taket har hållit i 40 år, utan några problem. Men när väl vinden kom från "fel" håll, lyfte ca 50 kvm, även om infästning var okey, med 2 st kamspik.

Not. Vid lågtryck strömmar vinden motsols och vid högtryck medsols.

 

Vid dragprov (hovtångsdragning) lossade infästningen gjord med glidklammer och 1 st skruvinfästning ganska lätt.

 

Men med 2 st extra skruv så att klammern var infäst med totalt 3 st skruv höll den mot vårt manuella dragprov.

Men med 2 st extra skruv så att klammern var infäst med totalt 3 st skruv höll den mot vårt manuella dragprov.

 

Vippbult:

Snabbfäste eller Vippbult är en genomgående infästning som kan göras från taket utan att motlägg behöver monteras under taket. Viktigt r att montera bulten enligt montageinfästningsinstruktionen som medföljer produkten.

 

OBS. Medföljande gummipackning fungerar endast som tätning mellan plåt och fästdon. Ingen rörelseupptagning kan ske i bultinfästningen.

 

C-calc, program för infästningsberäkning!

 

Sidan uppdaterades 2016-10-22

 

Tillbaka