Vintern 2010, Örebrobilder

Kallaste vintern i mannaminne ?


 

Se på bilderna från Örebro, vintern 2010. Något av det kallaste och mest snörika vi upplevt på decennier!

I och med att vintern var så kall och ihållande bildades det svallis vid takfoten. Detta beroende på värmeläckage från uppvärmda utrymmen i byggnaden vilket gjorde att snö smälte på taken och rann under snötäcket ned mot fot- och hängrännorna. Där frös vattnet till is och stoppade vidare vattenavrinning. Först fås isbildning på och runt stuprören,

 

den naturlig punkt som allt smältvatten rinner till. När sedan vattnet där fryser bildas ny is på sidorna om stuprören.

I förlängningen kommer smältvattnet och täcka falser och rinna in i konstruktion, taket alltså. Ingen fals kan hålla tätt mot stående vatten - med undantag för en svetsad fals som vid rostfri taktäckning!

Det enda sättet att skydda sig mot detta är att skotta taken - innan det börjar läcka!

Värmeläckage förkommer både på nya och gamla hus, oavsett hur välisolerade de är.

SKOTTA taken redan när första snön kommer! 

Enligt Ordningslagen (1993)

3:E kap. Allmän ordning och säkerhet

3:e § Åtgärder till skydd för personer och egendom skall:
"Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar."

Och det är fastighetsägaren som har ansvaret för att det görs!

Enligt försäkringsbolagen ska snön skottas bort från taken innan ny snö kommer!

Videos på snöskottning:

Snöskottning av Fotränna

Så här skottar fastighetsägaren själv   
Han är rädd om sitt tak och använder en träraka!

Så här kan man skotta utan Skylift

Konserthuset     
och det rinner, under snön!

Värmeläckage i gamla hus

Värmeläckage i nya hus

Värmeläckage i Skolbyggnad

 

Snöskotta taken i tid

Se vad som händer om man inte skottar taken!

 

Videos på arbetsmetoder som skadar, gjort av lekmän.  Kan inte var plåtslagare!

Isborttagning i fotränna med Yxa

Isborttagning med Kofot

Isborttagning på takupa med Yxa

Snöskottning med Yxa

 

Hur mycket vatten kan snö binda?

Se vad som händer med snön på taket en vårdag!

 

SP´s Sammanställning av 170 rasad tak 2010

 


Mer information om plåt