Kvalité och Miljö!

Kvalité i avseende på utförande kan läsas i t.ex. Hus- AMA, facktidskrifter och här på internet.

                ISO 9000 m.m. ger kunden ytterligare dokumentation om att t.ex. rätt kvalité levererats.
                Anm. borde kunna ersättas med utökande garantier.
 

Miljö

 Kretsloppsdelegationen, som är tillsatt av regeringen har satt "Svartepetterlappar" på vissa material i
en delrapport som kommer påverka framtida användningen av plåt för tak och fasad.

Tidigare har delegationen presenterat en rapport med ansvar för produkter innebärande att producenter ansvarar för varor då de tjänat ut!

"Svartlistade" material:
Kan ej återanvändas, är miljöförstörande, finns i bara begränsad omfattning m.m.

Naturgrus

Koppar

Mässing

Zink (finns i förzinkad plåt)

Krom (finns i rostfri plåt)

Nickel (finns i rostfri plåt)

PVC (finns i färgbeläggningar av plåt)

Följande material kan (tillsvidare) användas:

Aluminium (visserligen energikrävande vid ny-tillverkning)

Järn (svartplåt)

Gifter på bygget
Kemikalieinspektionen, KI har kartlagt och lämnat en delrapport. Listan skall dock inte se som en "förbudslista" enligt KI.

Ämne

Förekomst i:

Skador på

Bly

Färger

Blodkroppar

Ftalater

Mjukgörare

Fortplantning

Glykoletrar

Lösningsmedel

Blodkroppar

Klorparaffiner

Mjukgörare

Lever

Akrylater

Färger

Eksem, lever

Isocyanater

Fogmassor

Cancerframkallande

Epoxi

Fogmassor & Färg

Cancerframkallande

Formaldehyd

"överallt"

Allergi, Lungor

Stenkolstjära

Fogmassor och Färg

Cancerframkallande

Butylhydroxitoluen

Konserveringsmedel

Eksem

 

"Vi måste hushålla med våra resurser för annars tar de slut"

                                                                       Kretsloppsdelegationen 1997


Oavsett kvalitetsprogram och miljöarbete bör följande uppfyllas av taket, byggnadens femte fasad:

1. Tak skall hålla tätt under hela livslängden. Tak som haft en större läcka är ett misslyckande!
2. Tak får inte skadligt påverkas av byggfukt eller konvektionsfukt från inner- och ytterluften.
3. Tak skall utöver normal renhållning inte fordra någon extra tillsyn eller skötsel.
4. Tak skall under sin livslängd inte fordra annat än planerat underhåll.
5. Tak skall utan att skadas motstå normal gångtrafik och servicearbeten.
6. Tak skall inte ha en stor mängd genomföringar som utgör läckagerisker.
7. Tak skall ha sådan konstruktion att läckagekällor omedelbart kan upptäckas och avhjälpas.

Ovanstående 7 punkter har tagits från Byggforskningsrådet´s rapport R100:1987

 

Sidan uppdaterades 2017-11-21