Material

 
         
 • Aluzink är en legering av stål, aluminium, zink och kisel som in stort har samma egenskaper som förzinkad plåt, dock med bättre korrosionshärdighet.
  Är dock känslig för fett som kan ge synligt avtryck plus att plåten svartnar i synnerhet då vatten kvarstår. Vid leverans levereras plåt med en skyddsfilm på 1my för att skydda mot t.ex. fingeravtryck.
   

 • Aluzink är känslig för galvanisk korrosion vid kontakt med ädlare metaller som t.ex. koppar, bly och rostfritt. Betydligt större än vid användning av förzinkad stålplåt.
  Regnvatten som innehåller koppar får ej rinna ned på aluzinkplåten!
   

 

 • Vidare kan fria plåtkanter rosta, men alla plåtkanter skall enligt AMA utföras med omslag, så problemet är försumbart.
   

  

 • Aluzinkplåt bör inte användas i basiska miljöer som t.ex. i ladugårdar och djurstallar. Plåten skall skyddas mot stänk från murbruk, cement eller betong, i princip som för aluminiumplåt.

Mer om materialet kan du se i Riksantikvarieämbetet´ s Materialguide

Sidan uppdaterades 2019-08-12